การบำรุงผมแบบธรรมชาติ

Published กรกฎาคม 6, 2011 by SoClaimon

บทความวิทยุกระจายเสียง.

ชื่อบทความ : การบำรุงผมแบบธรรมชาติ  
ผู้แต่ง : จิตต์เรขา ทองมณี
ประเภทเอกสาร : วันนี้กับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 มิถุนายน 2552
สังกัดหน่วยงาน : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนี้กับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16
กระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ประจำเดือน มิถุนายน 2552
เรื่อง
การบำรุงผมแบบธรรมชาติ
เรียบเรียงโดย
นางจิตต์เรขา ทองมณี นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
————————————————-
ผมมีหน้าที่ปกป้องหนังศีรษะไม่ให้เสียความร้อนมากเกินไป ส่วนหนังศีรษะจะมีเลือดมา
หล่อเลี้ยงและมีหน้าที่ควบคุมการกระจายความร้อนของร่างกาย เส้นผมประกอบด้วย น้ำ
โปรตีน กรดอะมิโน ไขมัน เม็ดสี และธาตุต่างๆ เส้นผมส่วนที่โผล่พ้นหนังศีรษะขึ้นมาจะเป็นเซลล์ที่
ตายแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นในสุดเรียกว่า เมดุลลา (medulla) เซลล์มีรูปร่างกลม
ระหว่างเซลล์มีโพรงอากาศแทรกอยู่ ชั้นถัดมาเรียกว่า คอร์เท็กซ์ (cortex) เซลล์มีรูปร่างคล้าย
กระสวย เป็นเซลล์ที่ตายแล้วและเต็มไปด้วยเคอราติน (keratin) ซึ่งเป็นโปรตีน ชั้นคอร์เท็กซ์เป็นชั้น
ที่แสดงลักษณะและสีของเส้นผม ส่วนชั้นนอกสุดเรียกว่า คิวติเคิล (cuticle) ประกอบด้วยเซลล์ที่
ตายแล้วซ้อนทับกัน 6 – 10 ชั้น แต่ละเซลล์ประกอบด้วยเคอราติน ชั้นนี้มีลักษณะคล้ายเกล็ดปลา
ผายออก
เส้นผมจะมีลักษณะของเนื้อผมแตกต่างกัน เช่น ผมเหยียดตรง ผมเส้นเล็ก ผมเส้นใหญ่
ผมเส้นหยิก ผมบาง ผมหนา ลักษณะของเส้นผมและสีผมของคนเราจะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์
ลักษณะของเนื้อผมที่แตกต่างกันทำให้การดูแลรักษาเส้นผมมีความแตกต่างกันด้วย นอกจากนี้
สภาพของเส้นผมก็เป็นปัจจัยหลักในการดูแลเส้นผมเช่นกัน ผมธรรมดาเป็นผมที่มีสุขภาพดีที่สุด
เพราะหนังศีรษะมีไขมันมาหล่อเลี้ยงอย่างสมดุล ทำให้เส้นผมไม่มันจนเกินไป ไม่มีปัญหาเรื่อง
หนังศีรษะแห้งและรังแค เส้นผมเรียบลื่น สลวยเป็นเงางาม ดูแลรักษาสภาพเส้นผมได้ง่าย ส่วน
สภาพเส้นผมที่มีปัญหา คือ
ผมมัน เกิดจากต่อมไขมันบริเวณหนังศีรษะผลิตไขมันออกมามากเกินไปหรือเกิดจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มีส่วนผสมของน้ำมันมาก ผมมันจะมีลักษณะผมลีบ สกปรกง่าย
เพราะฝุ่นละอองเกาะติดผมได้ง่าย
ผมแห้ง เกิดจากหนังศีรษะผลิตไขมันมาหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ หรือเส้นผมถูกทำลายจาก
สารเคมี โดนแสงแดดมาก หรือเกิดจากสุขภาพไม่ดี ขาดสารอาหารที่บำรุงเส้นผม เส้นผมที่
แห้งจะขาดความเงางาม ดูหยาบกระด้าง
ผมแตกปลาย เกิดจากผิวด้านนอกสุดของเส้นผมถูกทำลาย สาเหตุของผมแตกปลาย
ส่วนใหญ่มาจากการโดนความร้อนจากไดร์เป่าผมและการใช้ที่หนีบผมไฟฟ้าบ่อยๆ ทำให้ผมแห้ง
และปลายผมแตกออก
ผมที่มีรังแค เกิดจากหนังศีรษะมีการระคายเคืองทำให้แห้ง แตกเป็นขุย หรือเกิดจากเชื้อ
รา ทำให้คันหนังศีรษะ หรือเกิดจากไขมันบนหนังศีรษะและเซลล์ของหนังศีรษะที่ตายแล้วมาจับ
กันเป็นก้อน ทำให้เกิดรังแค
เส้นผมที่มีปัญหา อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การบริโภคอาหารไม่ครบหมู่ทำให้
ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการหล่อเลี้ยงเส้นผม การใช้สารเคมีในการดัด ย้อม โกรกสีผม
ไดร์ผมบ่อยๆ โดนแสงแดดมาก ทำให้เซลล์ชั้นคอร์เท็กซ์และคิวติเคิลถูกทำลาย เส้นผมที่มีปัญหา
ควรมีการบำรุงเป็นพิเศษมากกว่าการใช้แชมพู ครีมนวดผมและครีมบำรุงผม ซึ่งอาจเห็นผลช้า
ต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูสภาพเส้นผม จึงขอแนะนำวิธีบำรุงเส้นผมโดยธรรมชาติบำบัดที่ได้ผล
เร็วและไม่มีอันตรายจากสารเคมี ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยการใช้สมุนไพรและผลไม้ใกล้ตัว การ
บำรุงเส้นผมด้วยสมุนไพรตามธรรมชาติเป็นศาสตร์ที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมานานแล้ว
เรารู้จักสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆที่มีประโยชน์ต่อเส้นผม แต่เรามักคิดว่าการใช้สมุนไพรบำรุง
เส้นผมมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เสียเวลา แต่จริงๆแล้ว มีวิธีการง่ายและใช้เวลาน้อยกว่าการไปร้านเสริม
สวย สมุนไพรที่หาได้ง่ายและนิยมใช้ในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ คือ
มะกรูด เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะมาแต่โบราณ น้ำมะกรูดมีความ
เป็นกรด คือมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 2 – 2.5 ส่วนผิวมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยที่
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนหนังศีรษะ ทำให้ลดการเกิดรังแค ช่วยบำรุงรากผม ลด
อาการผมร่วง และทำให้ผมดำ เงางาม หลังจากสระผมด้วยแชมพูแล้ว ให้นำมะกรูดทั้งผลไปนึ่ง
หรือ ลนไฟให้เปลือกนิ่ม แล้วจึงผ่าซีกบีบน้ำมะกรูดออก น้ำมะกรูดที่ได้ให้ผสมน้ำเล็กน้อยเพื่อลด
ความเป็นกรดลง แล้วจึงชโลมเส้นผมให้ทั่ว ถ้าใช้น้ำมะกรูดเข้มข้นอาจทำให้เกิดการระคายเคือง
ต่อหนังศีรษะได้ เพราะน้ำมะกรูดมีฤทธิ์เป็นกรดสูง ส่วนผิวมะกรูดให้นำมาคลึงเบาๆที่บริเวณโคน
ผมและหนังศีรษะให้ทั่ว เพื่อให้หนังศีรษะได้รับน้ำมันจากผิวมะกรูด แล้วทิ้งไว้ 10 – 15 นาที จึง
ล้างออก ผมจะนุ่มสลวย เป็นเงางาม
อัญชัน เป็นสมุนไพรอีกชนิดที่ใช้บำรุงเส้นผมมานานแล้ว อัญชันมีสรรพคุณ ในการ
รักษาอาการผมร่วง ทำให้ผมขึ้นใหม่ ดกดำเป็นเงางาม วิธีใช้ นำดอกอัญชันสดมาคั้นน้ำหรือนำ
ดอกอัญชันแห้งมาต้มกับน้ำด้วยไฟอ่อนให้เดือด แล้วกรองเฉพาะส่วนน้ำใสมาใช้ หลังการสระผม
ว่านหางจระเข้ เป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายสามารถปลูกไว้ใช้เองได้ ว่านหางจระเข้มีสาร
ที่ให้ความชุ่มชื้นและช่วยปกป้องการสูญเสียน้ำ นอกจากนี้ยังปกป้องหนังศีรษะและเส้นผมจาก
รังสีอัลตราไวโอเลต ทำให้เส้นผมแข็งแรง วิธีใช้ นำใบว่านหางจระเข้มาปลอกเปลือกเหลือแต่เนื้อ
วุ้น แล้วล้างน้ำให้สะอาดอย่าให้มียางติดอยู่ เพราะยางจะทำให้หนังศีรษะเกิดการระคายเคือง
นำวุ้นหางจระเข้ที่ได้มาบดให้ละเอียด หลังการสระผมด้วยแชมพูแล้ว ใช้วุ้นหางจระเข้ชโลมเส้นผม
ให้ทั่ว ทิ้งไว้ประมาณ 15 – 30 นาที จึงล้างออก การใช้ว่านหางจระเข้เป็นประจำจะทำให้เส้นผม
แข็งแรง นุ่มสลวย เงางามและมีน้ำหนัก เหมาะสำหรับเส้นผมทุกประเภท
ขิง เป็นพืชสมุนไพรที่นอกจากใช้รับประทานแล้วยังใช้ในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ
ได้ด้วย เหง้าขิงมีน้ำมันหอมระเหยและสารธรรมชาติที่สามารถระงับเชื้อจุลินทรีย์ ช่วยกระตุ้นการ
ไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงหนังศีรษะได้ดี กระตุ้นรากผมเพื่อให้เส้นผมงอกมากขึ้น ลดความ
มันบนหนังศีรษะ ลดอาการผมร่วง และทำให้เส้นผมแข็งแรง จึงเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผม
ร่วงที่เกิดจากศีรษะมัน วิธีใช้ นำเหง้าขิงมาอังไฟให้ร้อน แล้วนำไปบดให้ละเอียด หรือจะคั้นเก็บ
เฉพาะน้ำ หลังสระผมแล้วให้นำเนื้อขิงหรือน้ำขิงที่ได้มาชโลมเส้นผมให้ทั่ว ทิ้งไว้ประมาณ 15 –
30 นาที จึงล้างออก เมื่อใช้เป็นประจำจะทำให้เส้นผมแข็งแรง เป็นเงางาม
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ หรือ เวอร์จินโคโคนัทออย (virgin coconut oil) เป็นน้ำมันมะพร้าว
ที่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติ แบบไม่ใช้ความร้อน มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นหืน น้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันที่
ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและวิตามินอี ซึ่งมีสารไทโคทรินอล ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จึงมีสมบัติที่
ดีในการบำรุงรักษาเส้นผมและหนังศีรษะ ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตให้กับเส้นผม นอกจากนี้ยังมี
สารปฏิชีวนะที่ทำลายเชื้อโรค ที่เป็นสาเหตุของรังแค ให้ใช้น้ำมันมะพร้าวชโลมผมทิ้งไว้ 30 – 60
นาที แล้วจึงสระผมตามปกติ จะช่วยทำให้ผมนุ่มสลวย ผมดำเป็นเงางาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
ผู้ที่มีผมแห้ง ผมแตกปลาย ผมเสียที่เกิดจากการ ดัด ย้อม หรือก่อนลงเล่นน้ำทะเลให้ชโลมผม
ด้วยน้ำมันมะพร้าว จะช่วยปกป้องเส้นผมจากรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด
น้ำมันงา ที่ได้จากการนำงาดำมาสกัดแบบเย็น โดยไม่ใช้ความร้อน จะมีสีเหลืองใส มี
กลิ่นอ่อน ไม่มีกลิ่นหืน เรียกว่า น้ำมันงาสด จะมีวิตามินอีและวิตามินบีสูง มีสารเซซามิโอ
(Sesameo) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ น้ำมันงาช่วยทำให้หนังศีรษะมีความชุ่มชื้น บำรุงให้ราก
ผมแข็งแรง ทำให้ผมดำเป็นมันวาว เส้นผมสุขภาพดี และป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
แสงแดด แก้ปัญหาผมร่วง ผมแห้งแตกปลาย รากผมอ่อนแอ หลุดร่วงง่าย ผมหงอกก่อนวัย ผม
เสียจากแสงแดดและการดัด ย้อมสี ใช้น้ำมันงาชโลมผมให้ทั่ว ทิ้งไว้ 30 – 60 นาที แล้วจึงสระผม
อะโวกาโด (avocado) เป็นผลไม้สุขภาพที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ และสารอาหารที่จำเป็น
สำหรับร่างกาย อะโวกาโด นอกจากใช้รับประทานแล้ว ยังใช้ในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะได้
ด้วย เพราะในเนื้ออะโวกาโด มีวิตามินอี และกรดไขมันสูงทำให้เส้นผมและหนังศีรษะมีความชุ่ม
ชื้น วิธีใช้นำเนื้ออะโวกาโดมาบดให้ละเอียด หลังสระผมด้วยแชมพูแล้ว ให้นำอะโวกาโดที่บดแล้ว
มาชโลมเส้นผมให้ทั่ว แล้วทิ้งไว้ 15 – 30 นาที จึงล้างออก เมื่อใช้อะโวกาโดบำรุงเส้นผมเป็น
ประจำจะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมและหนังศีรษะ ทำให้ผมเงางามมีน้ำหนัก ลดความ
หยาบกระด้างของเส้นผม ช่วยลดอาการผมแตกปลาย เหมาะสำหรับคนที่มีผมแห้ง ผมแตก
ปลาย ผมเสียจากการดัด ย้อมสี ปัจจุบันประเทศไทยสามารถปลูกอะโวกาโดได้แล้ว ในฤดูออก
ผล อะโวกาโดมีราคาไม่แพง จึงไม่จำเป็นต้องซื้ออะโวกาโดที่มาจากต่างประเทศอีกแล้ว
กล้วยหอม เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นอกจากใช้รับประทานแล้ว ยังใช้บำรุงเส้นผมและ
ผิวพรรณได้ด้วย กล้วยหอมอุดมไปด้วยเพคติน วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เช่น โพแทสเซียม
แคลเซียม ฟอสฟอรัส ที่จะช่วยซ่อมแซมและให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผม หลังสระผมด้วยแชมพูแล้ว
ให้นำกล้วยหอมสุกมาบดแล้วชโลมให้ทั่วเส้นผม แล้วทิ้งไว้ 15 – 30 นาที จึงล้างออก กล้วยหอม
จะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมและหนังศีรษะ ทำให้ผมเงางาม นุ่มสลวย มีน้ำหนัก ลด
ความหยาบกระด้างของเส้นผม เหมาะกับเส้นผมทุกประเภท
การใช้สมุนไพรบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ อาจใช้ผสมกันหลายชนิดก็ได้ เช่น มะกรูด
ผสมกับอัญชัน ว่านหางจระเข้ผสมกับอัญชัน กล้วยหอมผสมกับน้ำมันมะพร้าว หรือน้ำผึ้ง โยเกิร์ต
เพื่อเพิ่มการบำรุงเส้นผมและให้เหมาะกับปัญหาของเส้นผม จะเห็นว่าเป็นวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยาก
ในการบำรุงรักษาเส้นผมที่มีปัญหา ให้กลับคืนมาเป็นเส้นผมที่มีสุขภาพดีโดยเร็ว ด้วยการใช้
สมุนไพรที่หาง่าย ราคาไม่แพง ทำเองที่บ้านก็ได้ เป็นการประหยัดเงินและเวลา นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยอื่นๆที่ช่วยส่งเสริมให้เส้นผมและหนังศีรษะมีสุขภาพที่ดี คือ การดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ
ให้สะอาดเสมอ ในระหว่างสระผมและบำรุงผมด้วยสมุนไพรหรือครีมนวดผมต้องนวดศีรษะด้วย
เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงรากผมได้ทั่วถึง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผมที่มี
คุณภาพและให้เหมาะกับสภาพของเส้นผมและหนังศีรษะ ลดการทำร้ายเส้นผม เช่น การดัด การ
ย้อมสีผม การไดร์ผมบ่อยๆ และที่สำคัญคือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อเส้นผม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: