เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์ นวัตกรรมใหม่ ไทยทำเอง

Published มิถุนายน 6, 2011 by SoClaimon

มติชนกรุ๊ป : หนังสือพิมพ์และนิตยสารในเครือมติชน.

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 16 ฉบับที่ 269

เสริมไอเดีย

สุจิต เมืองสุข

เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์ นวัตกรรมใหม่ ไทยทำเอง

“จำนวนผู้สนใจสอบถามเข้ามา 100 คน จะสั่งซื้อเพียง 60 คน โดยเหตุผลหนึ่งที่ทราบจากลูกค้าว่าตัดสินใจไม่ซื้อ หรือชะลอการซื้อออกไปก่อน เพราะราคาสินค้าแพง แต่ผมเห็นว่า หากนำไปเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ลดลงกับความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น น่าจะคุ้มค่ากว่า อีกทั้งเข็มขัดรัดลักษณะนี้หายาก หากซื้อจากต่างประเทศก็ราคาแพงกว่าด้วย”

อุปกรณ์เฉพาะสำหรับเด็กมีให้เลือกมากมาย นับตั้งแต่อุปกรณ์เสริมช่วยด้านการพัฒนาการในวัยแรกเกิด กระทั่งก้าวเข้าสู่วัยเรียน แต่อุปกรณ์ที่มีวางจำหน่ายและเลือกซื้อง่าย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เพิ่มการพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กมากกว่าสินค้าที่เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ซึ่งในการสำรวจนักเรียนในกรุงเทพมหานครจำนวน 8,264 คน จาก 5 โรงเรียนในกรุงเทพฯ โดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า นักเรียนเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ เดินทางไปกลับโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ มีจำนวน 85 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย และมีจำนวน 3.5 เปอร์เซ็นต์ เคยประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มาก่อน

ที่นำข้อมูลเรื่องรถจักรยานยนต์มาเผยแพร่ เนื่องจากการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กในรถยนต์ มีอุปกรณ์ป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยเป็นที่รู้จักและวางจำหน่ายแพร่หลายอยู่แล้ว ส่วนความปลอดภัยที่ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

คุณพิพัชร โชพิมาย เป็นหนึ่งในคนไทยที่เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการดูแลความปลอดภัยในเด็กที่ต้องโดยสารโดยรถจักรยานยนต์ แม้ว่าตัวเขาเองจะไม่เป็นหนึ่งในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันก็ตาม ซึ่งหลังการตระหนักของคุณพิพัชรแสดงออกมาในรูปของการออกแบบให้ได้คุณประโยชน์สำหรับเด็ก และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

รักการออกแบบ

ต่อยอดสร้างมูลค่า

จากการพูดคุยกับคุณพิพัชร ทราบว่า คุณพิพัชรเองมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ จากการศึกษาตามระบบการศึกษาของไทย จากนั้นมีประสบการณ์การทำงานเป็นพนักงานธนาคาร พนักงานขาย กระทั่งมีความรู้ด้านการขายมากพอ จึงตัดสินใจเปิดกิจการขายยางรถบรรทุก และสุดท้ายเปลี่ยนกิจการเป็นขายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แทน

เมื่อกิจการมั่นคงมีรายได้ที่แน่นอน ความต้องการทำในสิ่งที่รักจึงเป็นสิ่งที่คุณพิพัชรมองหา

“งานออกแบบเป็นสิ่งที่ผมชอบ จึงใช้อินเตอร์เน็ตค้นคว้าไปเรื่อยๆ เห็นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเด็กยังมีน้อย โดยเฉพาะสายรัดกันตกรถจักรยานยนต์ในเมืองไทยยังไม่มีใครคิดและผลิตเอง หากจะใช้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งราคาค่อนข้างสูง”

คุณพิพัชร ให้ข้อมูลว่า จากการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทราบราคาสายรัดกันตกรถจักรยานยนต์ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยประเทศแคนาดา ราคา 5,200 บาท น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม และมีตัวล็อคต่อหลายจุด ซึ่งยุ่งยากในการใช้งาน ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาเพียง 2,100 บาท แต่ลักษณะคล้ายเข็มขัด 2 เส้นยึดติดกัน นอกจากนี้ ยังมีผลิตและจำหน่ายโดยประเทศอินเดีย ในราคาประมาณ 800 บาท แต่เป็นสายที่ผลิตจากผ้าทอเพียง 2 เส้นเท่านั้น

แต่การออกแบบสายรัดกันตกรถจักรยานยนต์ของคุณพิพัชร เขาบอกว่า ตัดสินใจค้นคว้าและออกแบบในครั้งแรก คิดเพียงหากสำเร็จจะนำไปให้ญาติหรือคนรู้จักใช้ เพราะเป็นสิ่งมีประโยชน์ ช่วยลดความเสี่ยงการตกจากรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในเด็กได้สูง

คุณพิพัชร ใช้เวลาในการออกแบบเพียง 1 เดือน แต่ใช้เวลาสำหรับการพัฒนาให้สายรัดใช้งานได้จริงนานถึง 2 ปี และตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวดกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และทราบข้อมูลว่ายังไม่มีผู้จดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คุณพิพัชรจึงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์”

แม้ว่าเบื้องต้นการออกแบบคุณพิพัชรตั้งเป้าไว้เพื่อใช้สำหรับญาติหรือคนรู้จัก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ให้กับเด็ก แต่เมื่อเห็นว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้สอยรายอื่น จึงตัดสินใจวางจำหน่าย

“ผมมีเว็บไซต์ของบริษัทอยู่แล้ว และก่อนหน้าออกแบบและผลิตสายหัดเดินเด็ก โพสต์ลงเว็บเพื่อจำหน่ายไปก่อนหน้าแล้ว จึงนำเข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์จำหน่ายด้วย โดยสายหัดเดินเด็กจำหน่ายในราคา 370 บาทต่อชิ้น ส่วนเข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์ จำหน่ายที่ราคา 1,150 บาท”

ขายไอเดีย หนึ่งเดียวในไทย

6 เดือน 300 ชิ้น

คุณพิพัชร ให้ข้อมูลว่า ในจำนวนผู้สนใจสอบถามเข้ามา 100 คน จะสั่งซื้อเพียง 60 คน โดยเหตุผลหนึ่งที่ทราบจากลูกค้าว่าตัดสินใจไม่ซื้อ หรือชะลอการซื้อออกไปก่อน เพราะราคาสินค้าแพง แต่ผมเห็นว่า หากนำไปเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ลดลงกับความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น น่าจะคุ้มค่ากว่า อีกทั้งเข็มขัดรัดลักษณะนี้หายาก หากซื้อจากต่างประเทศก็ราคาแพงกว่าด้วย”

สำหรับการผลิต คุณพิพัชร มีพนักงานเพียงไม่กี่คนที่มีความสามารถด้านการใช้จักรเย็บผ้า เพราะการผลิตต้องใช้จักรเย็บผ้าเป็นเครื่องมือหลัก โดยจะผลิตเป็นสต๊อคไว้ไม่มากนัก แต่เมื่อมีลูกค้าต้องการสั่งจะสามารถส่งสินค้าได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมาหลังลงจำหน่ายทางเว็บไซต์เพียง 6 เดือน มีลูกค้าสั่งซื้อไปแล้วกว่า 300 ชิ้น

ส่วนผลกำไรจากผลิตภัณฑ์ คุณพิพัชร ยอมรับว่า ได้กำไรจากการจำหน่ายถึง 45 เปอร์เซ็นต์ แต่หากจะให้ลดราคาลงกว่านี้ คงไม่สามารถทำได้ เพราะทุกอย่างต้องมีต้นทุน โดยเฉพาะวัตถุดิบที่นำมาผลิตและคัดเลือกคุณภาพอย่างดี

ปัจจุบัน คุณพิพัชรพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น โดยใช้ฟองน้ำบุด้านในของเข็มขัดทั้งหมด จากเดิมที่บุเฉพาะด้าน เพิ่มที่เก็บสายรัดด้านหน้า เพื่อสะดวกในการใช้งาน และนำแถบสะท้อนแสงมาติดด้านหลัง เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นสำหรับผู้ขับขี่รถบนถนนด้วยกัน

สิ่งที่ยังเป็นข้อด้อย คือ การตลาดที่คุณพิพัชรยังประสบปัญหา เพราะผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในเด็กที่โดยสารรถจักรยานยนต์ยังมีน้อย แม้ว่าจะมีหมวกกันน็อคสำหรับเด็กผลิตออกมาจำหน่าย แต่ยังมีจำนวนน้อยที่ซื้อมาใส่ ทั้งที่ราคาถูกกว่าเข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์ ทำให้คุณพิพัชรมองการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าการสร้างรายได้จากสินค้า โดยพยายามเข้าร่วมรณรงค์กับหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยด้านการขับขี่รถ เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงประโยชน์ของอุปกรณ์ดังกล่าวมากขึ้น

ถึงขณะนี้ คุณพิพัชรยังไม่มีหน้าร้าน และไม่คิดเปิดหน้าร้าน เพราะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต จึงเลือกวิธีขายผ่านเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว หากสนใจสอบถามนวัตกรรมฝีมือคนไทยได้ที่ โทรศัพท์(086) 947-9997 เจ้าของผลิตภัณฑ์ยินดีให้ข้อมูล

คู่มือผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ลดความเสี่ยงจากการพลัดตกรถจักรยานยนต์

วิธีการใช้ ใช้เป็นเข็มขัดรัดกันตกสำหรับผู้นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถ ATV ขี่ม้า

ประโยชน์ 1. ลดความเสี่ยงจากการพลัดตกหล่นของผู้นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถ ATV ขี่ม้า

2. สร้างสมดุลให้กับผู้ขับขี่ในการควบคุมรถในขณะที่มีผู้โดยสารนั่งซ้อน ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้น

3. เป็นสายรัดเพิ่มความปลอดภัย ทำให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยเมื่อมีผู้นั่งซ้อน

คู่มือวิธีและขั้นตอนการใช้

วิธีการใช้

1. เข็มขัดรัดด้านหน้าเป็นแผ่นซับแรง สำหรับรัดหน้าท้องผู้ขับขี่หรือรัดผู้นั่งซ้อนด้านหน้า

2. เข็มขัดรัดด้านหลังเป็นพนักพิง สำหรับรัดด้านหลังผู้นั่งซ้อนท้าย

3. ตัวล็อคเข็มขัด สำหรับล็อคเข็มขัดด้านหน้าและด้านหลัง มี 2 ด้าน ซ้าย-ขวา

4. ตัวปรับระยะสายด้านหน้า มี 2 ด้าน ซ้าย-ขวา

5. ตัวปรับระยะสายด้านหลัง มี 2 ด้าน ซ้าย-ขวา

ขั้นตอนการใช้

1. ปรับระยะสายด้านหน้า (4) ให้มีขนาดเหมาะกับการรัดรอบระหว่างผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อน ในกรณีที่ระยะสายด้านหน้ายังไม่ได้ขนาด ให้ปรับระยะสายด้านหลัง (5) ให้มีขนาดเหมาะสมในการนั่งซ้อน

**หมายเหตุ ในการปรับสายทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องให้ระยะสายด้านซ้ายและด้านขวามีระยะเท่ากัน เพื่อความสมดุลในขณะใช้งาน

2. ปลดตัวล็อค (3) ออกข้างใดข้างหนึ่ง แล้วรัดรอบตัวผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อนในระดับเอว จากนั้นล็อคตัวล็อคกลับที่ตำแหน่งเดิม

3. ดึงสายด้านหน้าทั้ง 2 ข้างในระยะเท่ากันให้พอกระชับไม่แน่นหรือหลวมเกินไป

4. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนสตาร์ตและออกรถ

คำเตือน

1. เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์ เป็นอุปกรณ์ลดความเสี่ยงสำหรับผู้นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์เท่านั้น ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการขับขี่โดยประมาท

2. ห้ามยึดติดอุปกรณ์ส่วนใดๆ ของเข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์นี้กับชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ใดๆ ของตัวรถ

3. เพื่อความไม่ประมาท ควรตรวจเช็คอุปกรณ์เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์เป็นประจำก่อนการใช้งาน

4. ไม่ควรนำเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ โดยสารรถจักรยานยนต์

5. เด็กอายุ 2-6 ขวบ หรือมากกว่าขึ้นไป ควรสวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย รัดกันตกทุกครั้งที่นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์

ข้อมูลจำเพาะ

กิจการ ผลิตและจำหน่ายเข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์

เจ้าของกิจการ คุณพิพัชร โชพิมาย

สถานที่ตั้ง บริษัท พี พลัส คอร์ปอเรชั่นไวด์ จำกัด

เลขที่ 3/376 หมู่ 11 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วัตถุดิบ ผ้ากันน้ำ หนัง สายไนล่อน (สายเข็มขัดนิรภัย) ตัวล็อค ฟองน้ำ และ แถบสะท้อนแสง

รูปแบบการขาย ขายส่งและปลีก

สินค้า เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์ และสายหัดเดินเด็ก

กำไร 45 เปอร์เซ็นต์ต่อชิ้น

จุดเด่นของสินค้า จดอนุสิทธิบัตร และผลิตเพียงผู้เดียวในประเทศไทย

โทรศัพท์ (086) 947-9997

เว็บไซต์ http://www.praery.com และ http://www.ergrosafe.com 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: