คลังขยายเวลาช่วยเหลือเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

Published พฤษภาคม 26, 2011 by SoClaimon

26 พฤษภาคม 2554, 20:00 น.

คลังขยายเวลาช่วยเหลือเขตพัฒนาเศรษฐกิจ.

Pic_174365

คลังขยายเวลาให้ความช่วยเหลือเขต ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพิเศษเฉพาะกิจโดยให้ส่วนราชการภูมิภาค สามารถจัดซื้อในวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท หรือจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.52 เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยให้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค หรือส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สามารถทำการจัดซื้อในวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท หรือจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้โดยอนุโลม ซึ่งเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดังกล่าว ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย) ทั้งนี้มติ ครม.ดังกล่าวจะใช้ได้ถึงวันที่ 22 พ.ค.54 นั้น

“กระทรวงการคลังเห็นว่ามาตรการดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้ขยายระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการนี้ออกไปอีก 2 ปี โดยมีผลใช้บังคับได้ถึงวันที่ 22 พ.ค.56 โดยหวังว่าการดำเนินการของส่วนราชการจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่พิเศษเฉพาะ กิจ” นายรังสรรค์ กล่าว

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 26 พฤษภาคม 2554, 20:00 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: