เทรนด์ใหม่! ลงทุนอย่างรับผิดชอบ

Published พฤษภาคม 22, 2011 by SoClaimon

1 พฤศจิกายน 2553, 05:15 น.
เทรนด์ใหม่! ลงทุนอย่างรับผิดชอบ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_123327

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

เลขาธิการ กบข. ระบุ องค์กรเห็นความสำคัญของการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอาจเป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจ…

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวในงานสัมมนาพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดการลงทุน บริษัทประกัน และสำนักงานประกันสังคม ในหัวข้อ “ความสำคัญของการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ” ว่า กบข.ในฐานะนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของประเทศ เห็นความสำคัญของการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ โดย กบข.มีการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพราะเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้ มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอาจเป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจ ดังนั้น กบข. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) จึงร่วมมือกันผลักดันให้นักลงทุนสถาบันในไทย พิจารณาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในการตัดสินใจลงทุน

ขณะที่นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า นักลงทุนและกิจการในไทยต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพราะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศส่วนใหญ่มีการพิจารณาปัจจัยดังกล่าวในการตัดสินใจลงทุนแล้ว และที่ผ่านมาก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า บริษัทที่มีธรรมาภิบาลให้ผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนสูงกว่าบริษัทที่ไม่มีธรรมาภิบาลถึง 80% สมาคมจึงเชื่อว่า หากสมาชิกได้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการลงทุน จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการด้วย ด้านนายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา ทั้งที่เป็นแง่บวกและแง่ลบ เพื่อผู้ลงทุนจะได้มีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและใช้ในการตัดสินใจลงทุน

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 1 พฤศจิกายน 2553, 05:15 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: