หมอดินภาคเหนือเปิดคลื่น “เกษตรอินทรีย์วิถีไทย” รณรงค์ลด-เลิกเกษตรเคมี

Published มีนาคม 24, 2011 by SoClaimon

วันที่ 12/11/2007

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในฐานะที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ด้านเกษตรอินทรีย์ ทางกรมฯ จึงได้ดำเนินการดังกล่าวทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยผ่านทางสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต และสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้วิธีการของเกษตรอินทรีย์เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และลดการใช้สารเคมี ในระบบการผลิตภาคเกษตรกรรม

ด้านนายสวัสดี บุญชี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กล่าวว่า จากนโยบายกรมพัฒนาที่ดินในการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติอย่างถูกวิธีนั้น ทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานของกรมฯ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับสถานีวิทยุ มก. จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำรายการวิทยุ “เกษตรอินทรีย์วิถีไทย” ขึ้น โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 12.05-12.30น. ทาง AM 612 kHz.

โดยเนื้อหาของรายการดังกล่าว จะนำเสนอผลสำเร็จด้านการทำเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายหมอดินอาสา ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ สู่เกษตรกร และรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงการเปลี่ยนระบบจากการทำเกษตรเคมี มาเป็นการทำเกษตรลดการใช้สารเคมี ไปจนถึงเกษตรอินทรีย์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: