เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาแบบครบวงจร ที่ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร จังหวัดอุดรธานี

Published มีนาคม 22, 2011 by SoClaimon

วันที่ 3/12/2010

เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาแบบครบวงจร ที่ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร จังหวัดอุดรธานี (สกู๊ปแนวหน้า).

“การให้บริการของศูนย์บริการที่เป็นมิตรนั้น อยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับ การไม่ตีตรา และไม่ซ้ำเติมปัญหาของผู้รับบริการ ความมีมาตรฐาน และเป็นบริการที่ครบวงจรแบบฟรี หรือจ่ายน้อยที่สุด และ การดำเนินการเอื้อต่อวิถีชีวิตผู้รับบริการ ศูนย์บริการที่เป็นมิตรนี้ เป็นส่วนที่จะช่วยให้เยาวชนได้เข้าถึงการเรียนรู้วิธีการคุมกำเนิดที่ถูกวิธี และการป้องกันตัวเองการโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้”

จากข่าวที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องตกตะลึง คงหนีไม่พ้นข่าวที่มีการพบศพเด็กทารกที่มีจำนวนมากถึง 2002 ศพ ถือว่าเป็นการพบศพทารกครั้งใหญ่ที่เกี่ยวกับการทำแท้งเถื่อนเลยทีเดียว จากเหตุการณ์นี้ทำให้เราตะหนักได้ว่า ขณะนี้สังคมไทยของเรากำลังเสื่อมโทรมลงทุกวัน จึงเป็นคำถามว่า ตอนนี้เกิดอะไรกับสังคมไทย หรือว่า เรายังขาดความรู้เรื่องการคุมกำเนิด และการป้องกันตัวเอง ในเรื่องเพศ

จากการที่ทีมข่าว แนวหน้า ได้ลงพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ทำให้เราได้ทราบว่า ได้มีหน่วยทั้งภาครัฐ และเอกชน มองถึงปัญหาการให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย ที่ได้จัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตร (Youth and PHA Friendly Serivce : YPFS ) เป็นต้น

นายธนพงษ์ สุระคาย ผู้ประสานงานภาคสนาม มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานอุดรธานี กล่าวว่า ศูนย์บริการที่เป็นมิตร คือ โรงพยาบาล คลินิกเอกชน สถานีอนามัย สถานบริการสุขภาพ สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงาน บุคคล หน่วยงาน องค์การต่างๆ หรือร้านค้า ที่สามารถให้ความรู้ คำแนะนำ และหรือให้คำปรึกษา ให้บริการตรวจ รักษา เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ เอดส์ เพศศึกษา การวางแผนครอบครัว สำหรับเยาวชนอายุ 14 – 24 ปี และสามารถคัดกรองและส่งต่อเยาวชน ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องเพศและมีแนวโน้มประสบปัญหาสุขภาพทางเพศได้ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำหรือรับการรักษาต่อไปได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้การทำงานของศูนย์บริการที่เป็นมิตร ยังทำงานในลักษณะเครือข่ายโดยผ่านบุคคล เช่น แกนนำเยาวชน อสม. ครู ผู้นำศาสนา หรือผ่านหน่วยงานของรัฐ เช่นโรงเรียน หรือ สถานีอนามัย ผ่านการจัดกิจกรรมเช่น การรณรงค์ จัดนิทรรศการ จัดบูธ ตามงานประเพณีหรือวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้รับทราบถึงการมีหน่วยงาน องค์กร ที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น หากพบปัญหาสามารถให้คำแนะนำให้ไปรับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล คลินิกเอกชน หรือสถานบริการสุขภาพต่างๆที่มีการจัดให้มีการบริการที่เป็นมิตร และติดตามความคืบหน้าได้อย่างครบวงจร

“การให้บริการของศูนย์บริการที่เป็นมิตรนั้น อยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับ การไม่ตีตราและไม่ซ้ำเติมปัญหาของผู้รับบริการ ความมีมาตรฐาน และเป็นบริการที่ครบวงจรแบบฟรีหรือจ่ายน้อยที่สุด และ การดำเนินการเอื้อต่อวิถีชีวิตผู้รับบริการ ศูนย์บริการที่เป็นมิตรนี้ เป็นส่วนที่จะช่วยให้เยาวชนได้เข้าถึงการเรียนรู้วิธีการคุมกำเนิดที่ถูกวิธี และการป้องกันตัวเองการโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ แต่สิ่งที่มีส่วนช่วยเหลือให้เราได้เข้าถึงตัวเยาวชนได้ง่ายขึ้น คือ การให้คนรุ่นเดียวกันได้พูดคุยกันให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะง่ายกว่าที่เราเข้าไปให้ความรู้เอง” นายธนพงษ์ กล่าว

ตัวแทนเยาวชน หรือที่ศูนย์บริการที่เป็นมิตรเรียกว่า แกนนำ จะเป็นตัวช่วยในการให้ความรู้แก่เพื่อนๆเยาวชนด้วยกัน จากการที่ “ทีมข่าวแนวหน้า” ได้เข้าไปพูดคุยกับเด็กกกลุ่มแกนนำนั้น ทำให้เราได้รับทราบข้อมูลว่า เยาวชนในจังหวัดอุดรธานี เริ่มเข้ามาขอคำปรึกษามากขึ้นเรื่อยๆ

นายเจตนรินทร์ ขอเชิญกลาง หรือ น้องนัด อายุ 19 ปี ประธานเยาวชนกลุ่มกุมภวาปี เล่าให้เราฟังว่า จากที่เมื่อก่อนไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเลย ตั้งแต่ที่ได้รับฟังการข้อมูลจากมูลนิธิรักษ์ไทย ทำให้รู้มากขึ้นว่า วิธีการคุมกำเนิดมีอะไรบ้าง และโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะป้องกันอย่างไร จึงทำให้ตนเอง ได้เข้าสู่โครงการศูนย์บริการที่เป็นมิตร เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้มานำไปเสนอแนะ ให้คำปรึกษากับเพื่อนๆได้ และจากการที่ตนได้เป็นแกนนำในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเรื่องเพศศึกษา จากที่เมื่อก่อนไปตามโรงเรียนต่างๆ ไม่ค่อยได้รับความสนใจสักเท่าไร เนื่องจากทุกคนคิดเสมอว่าเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องน่าอาย ไม่กล้าที่จะถามโดยตรง แต่เดี๋ยวนี้ เรื่องเพศศึกษา เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ จึงทำให้ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆนักเรียนมากขึ้น ซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย กล้าที่จะถามมากขึ้น

ด้าน น้องแซงค์ หรือนายอาชาคิน พลวาปี อายุ 16 ปี นักเรียนโรงเรียนกุมภวาปี ได้เล่าให้เราฟังว่า ไม่ใช่แต่ผู้ชายหรือผู้หญิง เท่านั้นที่มาขอคำปรึกษา แต่มีกลุ่มที่เป็นเพศทางเลือก เข้ามาขอคำปรึกษาด้วย เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ง่าย โดยที่ทางศูนย์บริการ ของเราจะมีการแจกถุงยางมัย ให้ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง ซึ่งถุงยางอนามัย มีส่วนช่วยอย่างมากในป้องกันการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียว

จากสิ่งที่ศูนย์บริการ ที่เป็นมิตรให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก่กลุ่มนักเรียน ตามโรงเรียนต่างๆ ถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม และน่ายินดี ที่อย่างน้อยก็เป็นการเข้าถึงกลุ่มเยาวชน โดยใช้กลุ่มเยาวชน ที่มีอายุใกล้เคียงกัน เข้าไปให้คำแนะนำซึ่งถือว่าดีกว่าที่จะให้ ครู พ่อแม่ ให้คำปรึกษา เพราะการไปขอคำปรึกษากับคนที่มีอายุมากกว่า ถือเป็นสิ่งที่น่าอาย

สำหรับเด็กเยาวชน จึงถือได้ว่านี่เป็นการป้องกันระดับพื้นฐานที่ทางจังหวัดอุดรธานี ทั้งในส่วนราชการ และเอกชน ให้ความร่วมมือพัฒนาการสื่อสารในเรื่องเพศศึกษาในวัยเรียนได้อย่างถูกวิธีและลงตัวที่สุด

SCOOP@NAEWNA.COM

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: