สศข.3จับมือภาครัฐ-เอกชน ดันยุทธศาสตร์มะเขือเทศ5ปี

Published กุมภาพันธ์ 17, 2011 by SoClaimon

วันที่ 7/1/2009

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 (สศข.3) จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มะเขือเทศ นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของจังหวัดหนองคาย สามารถทำรายได้ให้กับจังหวัดปีละกว่า 180 ล้านบาท และศักยภาพของ จ.หนองคาย ยังสามารถขยายการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดได้อีกมาก เนื่องจากมีพื้นที่แหล่งน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมะเขือเทศ นอกจากนี้ ยังมีโรงงานแปรรูปรับซื้อผลผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดถึง 3 โรงงาน ที่ยังมีความต้องการวัตถุดิบส่วนเกินอีกจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดมะเขือเทศที่มีความมั่นคง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาข้อจำกัดด้านการผลิตยังมีอยู่มาก เนื่องจากมะเขือเทศเป็นพืชที่อายุสั้น เน่าเสียง่าย มีโรคแมลงรบกวน ต้องการดูแลรักษาเป็นอย่างมาก รวมทั้ง ผลผลิตต้องได้คุณภาพ เช่น มีผิวสีสุกแดง ปราศจากโรคแมลง และสารเคมี อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับพืชเศรษฐกิจตัวอื่นๆในจังหวัด เช่น ยางพารา ข้าวโพด พริก ยาสูบ ในการแย่งพื้นที่ปลูก ทำให้พื้นที่ปลูกมะเขือเทศของจังหวัดหนองคายลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น สศข.3 จึงร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน โรงงานแปรรูป และเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย ดำเนินการในรูปของคณะทำงานสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะเขือเทศโรงงาน ภายใต้การแบ่งเขตพื้นที่ตามความเหมาะสมของ จ.หนองคาย โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการระดมสมอง วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทางด้านการผลิตและการตลาด มะเขือเทศ ในการหาแนวทางในการพัฒนาการผลิตการตลาดมะเขือเทศในระยะยาวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการจัดทำเป็นยุทธศาสตร์มะเขือเทศของจังหวัดหนองคายระยะยาว ปี 2553-2557 ต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: