จุดจบ…?”ปฐมนคร”วังประทับ ร.4 กรมศิลป์ไฟเขียวโละทิ้งสร้างอาคารเทศบาล

Published มกราคม 3, 2011 by SoClaimon

วันที่ 9/7/2008

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.


“จบแบบไม่ต้องลุ้น”

สำหรับกรณี คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีมติขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น”มรดกโลก”มองในแง่ดี กรณีปราสาทพระวิหารได้จุดประกายให้คนไทยเห็นคุณค่าของสมบัติคู่แผ่นดิน ที่มีอยู่ทั่วประเทศกันมากขึ้น

ช่วงที่ผ่านมา “ทีมข่าวเฉพาะกิจแนวหน้า” มีโอกาสลงพื้นที่ “นครปฐม” เพื่อติดตามความ คืบหน้ากรณี กรมศิลปากร ไฟเขียวให้สร้างอาคารเทศบาลนครนครปฐม ทับบน “พระราชวังปฐมนคร” ที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 !!!

จากการขุดคุ้ยข้อมูลพบว่า กรมศิลปากร ได้มีการส่งหนังสือ อนุญาตในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม มูลค่ากว่า 177 ล้านบาท อยู่ภายในบริเวณเดียวกับที่มีการขุดพบพระราชวังปฐมนคร ที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

แม้ก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีความเห็นว่าควรอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวเอาไว้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ขณะที่องค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมต่อกันได้มีการเสนอขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม” ในอนาคตอีก ด้วย

“พระราชวังปฐมนคร มีการสำรวจจากประวัติศาสตร์มาโดยตลอด มีหลักฐานจาก เอกสารต่างๆ ภาพถ่าย และพงศาวดาร พบว่าพระราชวังปฐมนคร นั้นเดิมตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จึงได้มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหลายแห่งได้แสดงความเห็นในเรื่องของการเห็นควรอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญ โดยให้กรมศิลปากร ได้ขุดทำการสำรวจพื้นที่และดูการพิจารณาความเหมาะสมของการก่อสร้างอาคารบนสถานที่ดังกล่าว”

เป็นเสียงเอ่ยของ “นายไพบูลย์ พวงสำลี” ประธานกลุ่มศรีทวารวดี และที่ปรึกษาและกรรมการเครือข่ายมรดกทางวัฒนธรรม เขตพื้นที่ 2 สุพรรณบุรี

พระราชวังปฐมนคร สันนิษฐานว่าสร้างราว พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 ทรงเคยใช้เป็นพระตำหนักพักแรม เมื่อครั้งทรงเดินทางมาสักการะพระปฐมเจดีย์ รวมทั้งเมื่อครั้งบูรณะปฎิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ใหม่ แต่ภายหลังได้ชำรุดทรุดโทรมลงไป จนถูกรื้อออกและมีการสร้างอาคารเทศบาลเมืองนครปฐม ขึ้นมาในบริเวณดังกล่าวทำให้ไม่เหลือร่องรอยของพระราชวังแห่งนี้ แม้ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้มีให้เห็นเพียงรากฐาน แต่ยังคงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นกลุ่มอาคารเชื่อมโยงกับองค์พระปฐมเจดีย์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2551 นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร ยอมรับว่า มีการขุดพบแนวพระราชวังปฐมนครจริง และได้สั่งการให้ขุดสำรวจ หาหลักฐานต่างๆและอนุรักษ์สถานที่ให้มากที่สุด ขณะที่โบราณวัตถุได้นำไปเก็บไว้ในที่เหมาะสม ส่วนแนวทางอนุรักษ์ต้องหา ทางออกร่วมกันว่าจะอนุรักษ์ไว้มากน้อยเพียงใดควบคู่กับการใช้งานได้

ก่อนหน้านี้ นายอารักษ์ สังหิตกุล อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เคยกล่าวว่า พระราชวังปฐมนครแห่งนี้ ถือเป็นหลักฐานทางโบราณสถานที่สำคัญที่มีการค้นพบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เคยถูกอาคารเทศบาลก่อสร้างทับไป ถึงแม้ว่าจะเห็นแต่เพียงหลักฐานที่ไม่สามารถมองเห็นสภาพเดิมได้ แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่กลับมาค้นพบอีกครั้งหนึ่ง

“เคยให้แนวทางว่า ควรที่จะมีการบูรณะอาคารพระราชวังแห่งนี้ขึ้นใหม่ โดยหากจะสร้างอาคารเทศบาล ก็อาจจะขอให้ขยับออกมา เพื่อที่จะสร้างพระราชวังปฐมนครจากฐานเดิมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยทำให้เหมือนกับพระราชวังเดิมทุกประการ ซึ่งสามารถดูจากหลักฐานภาพถ่ายที่มีเก็บไว้ สามารถนำมาเทียบดูได้ และเมื่อสร้างขึ้นแล้ว ควรจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้”

” ในส่วนของการสร้างอาคารที่ทำการของเทศบาลเมืองนครปฐมนั้น หากมีความจำเป็นที่จะสร้างในพื้นที่เดิม ทางกรมศิลปากรก็มิได้คัดค้าน แต่ขอให้คำนึงถึงรูปแบบของตัวอาคาร ในลักษณะที่กลมกลืนกับอาคารพระราชวังเดิม การที่จะคัดค้านไม่ให้สร้างใน บริเวณเดิมเลยอาจจะเป็นเรื่องลำบาก และเข้าใจทางเทศบาลนครปฐมด้วย ว่าหากจะต้องหาบริเวณที่ สร้างอาคารใหม่ออกไปอีกจะเป็นเรื่องยาก เพราะพื้นที่ใน จังหวัดนครปฐมตอนนี้ก็หาได้ไม่ง่าย”อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ระบุตอนหนึ่ง

แม้หัวเรือใหญ่ของ กรมศิลปกร ออกมายอมรับว่า ควรหาแนวทางอนุรักษ์พระราชวัง ปฐมนคร แต่จนแล้วจนรอด เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2551 กรมศิลปากร ได้ส่งหนังสืออนุญาตการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ทับบริเวณที่มีการขุดพบ พระราชวังปฐมนคร เป็นที่เรียบร้อย…

…การกระทำดังกล่าวถือว่า สวนทางกับมติของ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่เห็นว่าควรอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวเอาไว้ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ขณะที่ มติของ คณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550 ลงความเห็นชัดเจนว่า หากพบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นพระราชวังปฐมนคร ให้ย้ายการก่อสร้างและให้ย้ายเทศบาลนครนครปฐม ออกจากบริเวณดังกล่าว

ทว่าดูเหมือนความพยายามทั้งหมดจะสายเกินการณ์ พลันที่ได้ไฟเขียวจากกรมศิลปากรเทศบาลนครนครปฐม ได้เปิดประมูลการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ในบริเวณบนพื้นอาคารสำนักงานหลังเดิม รายละเอียดตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 17/2551 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2551 จำนวน 2 แผ่น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นเอกสารประมูลจ้าง เทศบาลนครนครปฐม ได้เดินเรื่องขออนุมัติงบก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมจากเดิมอีก 10 ล้านบาท ขณะที่ชาวนครปฐม ที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ กลุ่มศรีทวารวดี เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่ว คราว และขอให้ยกเลิก หนังสืออนุญาตของกรมศิลปากรในการก่อสร้างอาคารทับบน พระราชวังปฐมนคร

จากการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์หลายราย ต่างให้ความเห็นตรงกันว่าการอนุรักษ์ พระราชวังปฐมนคร จะมีผลต่อเนื่องถึงการผลักดันให้องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นมรดกโลก หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบต้องออกมาชี้แจงและให้คำตอบในเรื่องดังกล่าว ถึงการตัดสินใจครั้งนี้ เพราะหากเสาเข็มต้นแรก เริ่มปักลงผืนดินแห่งนี้ นั่นหมายความว่าหลักฐาน ล้ำค่าทาง ประวัติศาสตร์มากมายจะถูกเก็บและทำลายทันที

คำถามสำคัญที่กรมศิลปากร ต้องตอบคำถามกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศคือ…หากองค์พระปฐมเจดีย์ พลาดหวังในการเป็นมรดกโลก เนื่องจากการบริหารจัดการ และการเก็บอนุรักษ์โบราณสถานที่ไม่จริงจังของกรมศิลปากร จะมีการดำเนินการอย่างไร…? เนื่องจากอาคารเทศบาลนครปฐม ที่จะสร้างขึ้นใหม่ มีการสร้างที่จอดรถชั้นใต้ดินเท่ากับว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะถูกรื้อค้นและขุดเจาะจนหลักฐานต่างๆสูญหายไปด้วย

นับจากนี้ประชนคนไทยจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระราชวังปฐมนคร กลับมาตระหง่านอยู่คู่กับองค์พระปฐมเจดีย์ดังเช่นเมื่อวันวาน นับจากนี้จะมีแต่คำถามคาใจว่าเพราะเหตุใด กรมศิลปากร หน่วยงานที่มีภารกิจ เกี่ยวกับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ฯ สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ กลับปฏิเสธที่จะอนุรักษ์พระราชวังปฐมนคร ให้เป็นมรดกคู่แผ่นดิน !!!

โสฬส แสงเพ็ญ
SCOOP@NAEWNA.COM

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: