มะพร้าว ชื่อพันธุ์ : สวีลูกผสม 1

Published ธันวาคม 31, 2010 by SoClaimon

ผ่านทางรายชื่อพันธุ์พืชรับรอง.

มะพร้าว
ชื่อพันธุ์ :  สวีลูกผสม 1
วันที่รับรอง : 23 กุมภาพันธ์ 2525
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้สั่งซื้อมะพร้าวลูกผสม PB.121 และอีกจำนวน 6 คู่ผสม จากประเทศไอวอรี่โคสท์ เมื่อปี พ.ศ.2517 นำมาปลูกที่สถานีทดลองพืชสวนสวี ปี พ.ศ.2519 ได้สั่งซื้อจากประเทศมาเลเซียซึ่งแม่พันธุ์เป็นมลายูสีแดง ต้นเตี้ย พ่อพันธุ์คือเวสท์แอฟริกันต้นสูง นำมาปลูกเปรียบเทียบที่สถานีทดลองยางคันธุลี ในปี พ.ศ.2520 ซื้อลูกผสมมลายูสีเหลืองต้นเตี้ยกับเวสแอฟริกัน ต้นสูง จากประเทศไอวอรี่โคสท์มาปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์ไทยพื้นเมืองที่สถานีทดลองยางคันธุลีสถานีทดลองยางคลองท่อมสถานีทดลองยางถลางพบว่า มะพร้าวสวีลูกผสม 1 ตกผลเร็วให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อื่น
ลักษณะทั่วไป :
ทรงพุ่มหน่อพันธุ์เป็นรูปทรงกลม ก้านทางใบมีสีเขียว หรือน้ำตาลแกมเขียวใบเป็นมัน อัตราการเพิ่มของใบประมาณ 14-16 ใบต่อปีเมื่อตกผลแล้ว ออกจั่นครบ 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 44 เดือน หน่อเริ่มงอกมีสีเขียว สีน้ำตาล และสีน้ำตาลอมเขียว ตอบสนองต่อปุ๋ยดี
ลักษณะเด่น :
อายุการออกผลเร็ว สามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุ 4 ปี 6 เดือนในปีที่ 13 หลังปลูกให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,392 ผลต่อไร่ เมื่อปลูก 22 ต้นต่อไร่ หรือให้ผลผลิตเนื้อมะพร้าวแห้ง 572 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนักเนื้อมะพร้าวสด ประมาณ 322 กรัมต่อผล น้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้ง 210 กรัมต่อผล มีน้ำมันสูงถึง 64-67 เปอร์เซ็นต์ ทนแล้งปานกลาง
พื้นที่แนะนำ :
แหล่งปลูกมะพร้าวในเขตภาคกลางและภาคใต้
ข้อควรระวัง :

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: