ข้าวโพดฝักอ่อน ชื่อพันธุ์ : รังสิต 1

Published ธันวาคม 31, 2010 by SoClaimon

ผ่านทางรายชื่อพันธุ์พืชรับรอง.

ข้าวโพดฝักอ่อน
ชื่อพันธุ์ :  รังสิต 1
วันที่รับรอง : 28 กันยายน 2525
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
กองพืชไร่นำเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดฝักอ่อนมาจากแหล่งต่าง ๆในปี พ.ศ.2519 ทำการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นจำนวน 147 พันธุ์ ในปี พ.ศ.2520 ดำเนินการ 4 ปี ได้พันธุ์ข้าวโพดไร่ที่ดีกว่าข้าวโพดพันธุ์ต่างๆ ที่เกษตรกรใช้ปลูกเพิ่มโดยให้ผลผลิตสูงกว่ามีคุณภาพดีกว่าได้มาตรฐานตามที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการ
ลักษณะทั่วไป :
ลำต้นสีเขียว แข็งแรงการเจริญเติบโตดี เหมาะสำหรับปลูกเพื่อเก็บฝักอ่อนอายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน ให้ผลผลิตสูง ขนาด สีและรูปทรงของฝักสดที่ปอกเปลือกแล้วได้มาตรฐานสูง ตรงตามความต้องการของตลาด คือมีขนาด 1.0-1.5 x 4.0-9.0 เซนติเมตร ให้จำนวนฝัก 2-3 ฝักต่อต้น น้ำหนักฝักสด 1 กิโลกรัม จะมีฝักอ่อนปอกเปลือกแล้ว 12-13 ฝัก
ลักษณะเด่น :
ลำต้นแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วให้น้ำหนักฝักสดก่อนปอกเปลือกและน้ำหนักฝักสดหลังปอกเปลือกแล้วสูงคือน้ำหนักฝักสดก่อนปอกเปลือก 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนักฝักสดหลังปอกเปลือกแล้ว 100-175 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง
พื้นที่แนะนำ :
สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีหากพื้นที่นั้นมีน้ำอุดมสมบูรณ์พอเพียง
ข้อควรระวัง :
ไม่ต้านทานโรคราน้ำค้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: