ข้าวฟ่าง ชื่อพันธุ์ : อู่ทอง 1

Published ธันวาคม 31, 2010 by SoClaimon

ผ่านทางรายชื่อพันธุ์พืชรับรอง.

ข้าวฟ่าง
ชื่อพันธุ์ :  อู่ทอง 1
วันที่รับรอง : 28 กันยายน 2525
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
ข้าวฟ่างอู่ทอง 1 ได้จากการปลูกข้าวฟ่างสายพันธุ์ลูกผสม ซึ่งทำการผสมขึ้นเองโดยสถาบันวิจัยข้าวและสถาบันวิจัยพืชไร่นานาชาติในเขตร้อนกึ่งแห้งแล้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนำไปเปรียบเทียบพันธุ์มาตราฐานกับพันธุ์ เฮกการีเบา เฮกการีหนัก และพันธุ์ เคยู 257 โดยทำการทดลองที่สถานีทดลองพืชไร่อู่ทอง และในไร่เกษตรกรในปี พ.ศ.2521
ลักษณะทั่วไป :
ไม่ไวต่อช่วงแสง เมล็ดค่อนข้างใหญ่ น้ำหนัก 100 เมล็ดหนัก 3.4 กรัม สีเหลืองอ่อนลักษณะรวงยาวรีไม่แน่นมาก ต้นสูงประมาณ 150 เซนติเมตร อายุสั้น อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90 วัน หรือเก็บเกี่ยวได้หลังดอกบาน 30 วัน
ลักษณะเด่น :
ผลผลิตค่อนข้างสูง ประมาณ 550 กิโลกรัมต่อไร่ รวงค่อนข้างโปร่ง ทนแล้งดี ต้านทานต่อโรคราสนิม ทนทานต่อการหักล้มคุณค่าทางอาหารในการเลี้ยงสัตว์ดี มีแทนนินต่ำ 0.1 0เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 9.7 เปอร์เซ็นต์
พื้นที่แนะนำ :
ปลายฤดูฝนปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนกันยายน
ข้อควรระวัง :
ต้านทานต่อโรคทางใบและโรคทางลำต้นได้ปานกลาง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: