“เตาแกลบ”ฝีมือไทย….. หยุดโลกร้อน-ลดต้นทุนเชื้อเพลิง

Published พฤศจิกายน 26, 2010 by SoClaimon

วันที่ 15/6/2007

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

ราคา “แก๊สหุงต้ม” ปัจจุบันประมาณกิโลละ 18 บาท แต่ถ้ารัฐ “ลอยตัว” ราคาจะต้องเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่ง “ร้านอาหาร-ครัวเรือน” ทั่วประเทศ คือ ผู้ได้รับผลกระทบ!!!

ขณะ ที่เชื้อเพลิงที่มีราคา “ถูกกว่า” อย่าง “ถ่าน-ฟืน” ก็ไม่ได้รับความนิยมนัก เนื่องจากความยุ่งยากในการใช้ รวมทั้งอาจเกิดความขัดแย้งกับความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แต่ยังมี “วัสดุเหลือทิ้ง” จากภาคการผลิตอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี แต่หลายคนมองข้ามไปนั่นคือ…..

“แกลบ”!!!

“ผล พลอยได้จากการสีข้าว” ที่มีมากถึงปีละกว่า 6 ล้านตัน จากโรงสีทั่วประเทศ ซึ่งโรงไฟฟ้าที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงจำนวนประมาณ 26 แห่งทั่วประเทศ จะใช้แกลบมาเป็นเชื้อเพลิงได้ปีละ 1.2-1.6 ล้านตันเท่านั้น ทำให้มีแกลบเหลืออยู่ตาม “แปลงนา” ทั่วประเทศอีกกว่า 4.3 ล้านตัน ที่สามารถเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้กับครัวเรือนในพื้นที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

ทว่า…..”ความยุ่งยาก” ในการใช้งาน…..

“ควัน” อันเกิดจาก “การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์”…..

และ “ถ่านอัดแท่ง” ที่มีราคาสูง…..

กลาย เป็น “อุปสรรคสำคัญ” ที่ทำให้แกลบไม่เป็นที่นิยมสำหรับ “แม่บ้านยุคใหม่” ขณะที่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะนำ “แกลบดิบ” มาใช้กับเตาหุงต้มได้โดยตรง!!!

ด้วย เหตุนี้ “พิทักษ์ และพงศ์พร สุวรรณกูฏ” วิศวกรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) นักศึกษาปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงที่ใช้แกลบดิบเป็นเชื้อเพลิง โดยตรง ภายใต้ชื่อ…..

“เตาแกลบประสิทธิภาพสูง”!!!

“เตา ถ่านในปัจจุบันส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อใช้กับถ่าน ถ้านำมาใช้กับแกลบไม่สามารถจะใช้ได้ทันที แต่ต้องผ่านกระบวนการนำแกลบไปอัดแท่ง แล้วเผาเป็นถ่าน ทำให้มีราคาแพงกว่าถ่านไม้ทั่วไป นอกจากนี้ความสะดวกในการใช้งานยังด้อยกว่าเตาแก๊สหุงต้มมาก เพราะใช้เวลาในการจุดเตานาน กว่าถ่านจะแดงพร้อมใช้งาน ดังนั้นถ้าเราต้องการนำแกลบที่มีราคาถูกมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนแก๊สหุงต้ม ให้ได้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเตาที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ ขึ้นมา” พิทักษ์ กล่าว

สำหรับ “จุดเด่น” ของเตาแกลบประสิทธิภาพสูงที่ “พิทักษ์-พงศ์พร” ใช้เวลาพัฒนามากว่า 2 ปีนั้นจะมีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกเหมือนเตาแก๊สทั่วไป จะต่างกันก็เพียงใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น โดยปัจจุบันทั้ง 2 คนได้พัฒนาเตามา 2 รุ่น คือ รุ่นที่มีหัวแก๊ส 1 หัว และ 2 หัว โดยใน “รุ่นหัวแก๊ส 2 หัว” นั้นผู้ใช้สามารถเลือกจุดแก๊สเพียง 1 หัว หรือจุดทั้ง 2 หัวพร้อมกันก็ได้ตามความต้องการใช้งาน แต่ละรุ่นมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนระหว่าง 22-24% ซึ่งสูงกว่า “เตาฟืน” ทั่วไป

การ ใช้งานก็สะดวกกว่าเตาฟืนและเตาถ่านมากเพราะใช้เวลาในการจุดเตาแค่ 2-3 นาที โดยใช้เพียง “กระดาษแผ่นเดียว” เป็นเชื้อไฟก็สามารถประกอบอาหารได้แล้ว จากการทดสอบต้มน้ำปริมาณ 2 ลิตร ใช้เวลาในการต้มน้ำจนเดือดเพียง 7-8 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้เตาแกลบประสิทธิภาพสูง ยังสามารถขจัดปัญหาเรื่อง “เขม่าควัน” ในการใช้งานได้เกือบ 100% แถม “เถ้าแกลบ” ที่เหลือก็ยังสามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยได้

“พิทักษ์” บอกด้วยว่า “จุดเด่น” ที่สำคัญของเตาแกลบของเรา คือ ความสะดวกในการใช้งาน สามารถปรับความแรงของเปลวไฟตามต้องการได้ง่ายๆ ลักษณะ “เปลวไฟมีสีน้ำเงิน” เหมือนเตาแก๊ส ซึ่งเตาฟืนและเตาถ่านทั่วไปทำไม่ได้ โดยสีน้ำเงินของเปลวไฟบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดี ให้ความร้อนสูง ซึ่งทำให้มี “ไอเสีย” จากการเผาไหม้เกิดขึ้นน้อยกว่า ช่วยลดการปล่อย “แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์” ซึ่งเป็นตัวการของ “ภาวะโลกร้อน” และความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบันได้อีกด้วย

“จุด เด่นที่สำคัญอีกประการ คือ ต้นทุนการใช้งานที่ถูกกว่า เพราะการเผาแกลบ 54 กิโลกรัม ซึ่งมีราคาอยู่ที่ประมาณ 54 บาทด้วยเตานี้ จะให้ความร้อนเท่ากับพลังงานความร้อนจากการใช้แก๊สหุงต้มขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งแก๊สหุงต้มจะมีราคาถังละ 281 บาท หมายความว่าค่าเชื้อเพลิงถูกกว่ากว่าการใช้แก๊สหุงต้มถึง 5 เท่าเลยทีเดียว” พิทักษ์ กล่าว

ขณะ ที่ “พงศ์พร” บอกว่า ถ้าคิดที่ประกอบอาหารวันละ 2 ชั่วโมง จะใช้แกลบวันละ 5.4 กิโลกรัม หรือคิดเป็นเงินวันละ 5 บาท 40 สตางค์ รวมกับค่าไฟฟ้าสำหรับใช้กับพัดลมขนาดจิ๋วอีกวันละ 11 สตางค์ ซึ่งทั้งหมดจะคิดเป็นเงินปีละประมาณ 2,000 บาท แต่ถ้าเป็นแก๊สหุงต้มแล้วจะต้องใช้แก๊สถึง 36 ถัง คิดเป็นเงินปีละ 10,245 บาท นั่นคือจะประหยัดเงินได้ถึงปีละ 8,000 บาท…..

เมื่อคำนวณ “ความคุ้มทุน” เปรียบเทียบกับเตาแก๊สหุงต้มแล้ว จะสามารถ “คืนทุน” ได้ภายในระยะเวลาเพียง 1-6 เดือนเท่านั้น!!!

ใน “ด้านการใช้งาน” นั้น เตาทั้ง 2 รุ่นนี้ออกแบบสำหรับใช้กับครัวเรือนและสามารถใช้ได้ทันที ส่วนการใช้งานกับอุตสาหกรรมอาหารก็สามารถใช้ได้เช่นกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีเศษวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิตอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับปรุงการออกแบบนิดหน่อยเท่านั้น

ด้วยประสิทธิภาพที่สูง…..

เชื้อเพลิงหาง่าย…..

สะดวกต่อการใช้งานในครัวเรือนที่ใกล้เคียงกับเตาแก๊สทั่วไป…..

แต่มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่ถูกกว่าเกือบ 5 เท่า…..

“เตาแกลบฝีมือไทย”!!!

จึง อาจเป็นคำตอบสำคัญของการช่วยภาครัฐลดภาระหนี้สินที่ต้องนำเงินไปชดเชยราคา แก๊สหุงต้ม ซึ่ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2549 มีจำนวนมากถึง 11,927 ล้านบาท

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: