พด.เร่งคิดค้นเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายผลความสำเร็จจุลินทรีย์ดิน สร้างนวัตกรรมใหม่ช่วยเกษตรกร

Published ตุลาคม 29, 2010 by SoClaimon

วันที่ 29/10/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

กรมหมอดินขยายผลความสำเร็จผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ดิน เร่งคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า การคิดค้นและพัฒนาจุลินทรีย์ทางการเกษตรหรือ สารเร่ง พ.ด. ให้มีประสิทธิภาพในการสร้างธาตุอาหารพืชในดิน คือหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพดินในพื้นที่ทำการเกษตรที่กรมพัฒนา ที่ดินได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2529 จนกระทั่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.อยู่ด้วยกัน 12 ชนิด สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารป้องกันแมลงศัตรูพืช ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งผลสำเร็จจากการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน คือช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายได้ 15-20% เพิ่มรายได้ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15% ที่สำคัญคือช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จ กรมพัฒนาที่ดินมีเป้าหมายในการวิจัยโดยมุ่งเน้นที่จะ พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งคิดค้นจุลินทรีย์ตัวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรในทุกกลุ่มมาก ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงโรคและแมลงศัตรูพืชที่ทวีความรุนแรง และปัญหาปุ๋ยเคมี สารเคมีทางการเกษตรราคาแพงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ กรมฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุง บำรุงดินให้เข้ากับสถานการณ์

“การพัฒนานวัตกรรม พ.ด. ของกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยพลิกฟื้นสร้างมูลค่าใหม่ให้เกิดขึ้นกับที่ดินทำกินของเกษตรกร เท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับสังคมเกษตรได้อย่าง ยั่งยืน เกษตรกรที่สนใจสามารถรับผลิตภัณฑ์สารเร่ง พ.ด. ฟรีได้ที่จุดบริการเบ็ดเสร็จ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน หรือที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: