กรมป่าไม้จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปี ปลุกบำรุงรักษาต้นไม้ น้อมถวาย”สมเด็จย่า”

Published ตุลาคม 18, 2010 by SoClaimon

วันที่ 13/10/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายดำรงค์ พิเดช รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะฟื้นฟูป่าของประเทศไทย ซึ่งกำลังเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยตลอดไป โดยทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์มาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์คือ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมแรงร่วมใจบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถาน ที่ต่างๆ เพื่อถวายราชสักการะแด่องค์สมเด็จย่า

นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในปีนี้กรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม ที่พุทธอุทยานโลก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอี้โต้ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืชที่โคนต้นไม้ ที่ได้ปลูกไว้ตั้งแต่วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วม จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมพลังสามัคคีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่พุทธอุทยานโลก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอี้โต้ จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: