ทส.เข้มปราบขรก.ขี้ฉ้อ “สุวิทย์”เตือนหยุดใช้เก้าอี้หาประโยชน์/เจอมอดไม้ที่ไหน-เด้งผู้บริหารก่อน

Published ตุลาคม 8, 2010 by SoClaimon

วันที่ 8/10/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวในการเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ครบรอบ 8 ปี ก้าวสู่ปีที่ 9 ว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจหลักด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ โดยการคุ้มครอง ป้องกันพื้นป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความสำนึกห่วงแหน แต่จนถึงปีนี้ยังมีการบุกรุก การตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์คุ้มครองอยู่ แสดงว่าเราทำงานยังไม่ประสบความสำเร็จ

“ต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารสำนัก หัวหน้าอุทยานต่างๆกลับอยู่ในพื้นที่ทำงานให้เต็มที่ไม่ต้องมาติดตามนาย วิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่ง หยุดหาผลประโยชน์ที่มิชอบ หากมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า มีการลักลอบล่าสัตว์ในพื้นที่อุทยานที่ไหน หัวหน้าอุทยานนั้นต้องรับผิดชอบ หากท่านไม่สามารถหยุดสิ่งพวกนี้ หรือหยุดหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ผมจะเป็นคนหยุดพวกท่านเอง “นายสุวิทย์ กล่าว

นายสุนันท์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่าอส. มีพื้นที่รับผิดชอบป่าอนุรักษ์ทั้งหมด 61 ล้านไร่ แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ 148 แห่ง วนอุทยาน 113 แห่งเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 87 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 60 แห่ง สวนพฤกษศาสสตร์ 8 สวน สวนรุกขชาติ 55 สวน สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี 4 สวน และสวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี จำนวน 4 สวน ในปี2543 อส.ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญหลายโครงการ อาทิ โครงการ 60 ปี อุทยานแห่งชาติได้ร่มพระบารมี 60 ปี แห่งการบรมราชาภิเษก โครงการปลูกยางนา จากป่าสู่วัง จากวังสู่เมือง การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง การค้นพบพรรณไม้ใหม่ของโลก การณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าที่ผิดกฎหมาย การณรงค์ต่อต้านการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบค้านกกรงหัวจุก การจัดตั้งคลีนิกสัตว์ป่า โครงการคืนสัตว์ป่าให้พงไพร เทิดไท้มหาราชา การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: