พัฒนาท่องเที่ยวมอหินขาว กรมป่าไม้จับมือกรมอุทยานและจ.ชัยภูมิฟื้นป่า”ภูแลนคา”

Published ตุลาคม 1, 2010 by SoClaimon

วันที่ 1/10/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จังหวัดชัยภูมิ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ จ.ชัยภูมิ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการพัฒนา พื้นที่ป่าไม้ในลักษณะของการบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

การลงนามครั้งนี้สืบเนื่องจาก จ.ชัยภูมิ ได้เสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการ โดยโครงการที่เสนอนั้นจะมีการสร้างสิ่งก่อสร้างและทางเดิน 6 รายการ วงเงิน 4,350,000 บาท ในพื้นที่ดำเนินการ 4,500 ไร่ ขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า ขออนุญาตปรับปรุงพัฒนาและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณแหล่งท่อง เที่ยวมอหินขาว พื้นที่เตรียมการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และจังหวัดชัยภูมิ จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนดินลูกรังในแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว พื้นที่เตรียมการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จำนวน 3 สาย รวมระยะทาง 6.2 กิโลเมตร และปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่อง เที่ยวมอหินขาว จำนวน 7 รายการ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีวงเงินทั้งสิ้น 7,177,635 บาท รวมพื้นที่ที่จะทำการปรับปรุงประมาณ 24 ไร่

สำหรับการดำเนินการ กรมป่าไม้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ มี นายชลธิศ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยในขั้นแรกกำหนดให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมภายใต้หลักการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และพัฒนาพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม สนองนโยบายของรัฐบาลด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: