ป่าไม้ติวเข้มหลักสูตรคุมฝูงชน เตรียมพร้อมรับเหตุเผชิญหน้า

Published กันยายน 30, 2010 by SoClaimon

วันที่ 30/9/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กล่าวในการเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและควบคุมฝูงชนว่า การบุกรุกพื้นที่ป่าในหลายพื้นที่เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งในสังคม ระหว่างกลุ่มผู้บุกรุก และเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการแก้ไขความขัดแย้ง อาจจะพัฒนาไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านกำลังพลที่จะรองรับสถานการณ์ร้ายแรงที่ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กรมป่าไม้จึงได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและควบคุมฝูงชนขึ้น

ทั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งได้ดำเนินการครั้งแรกที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.3 (ภูเขียว) ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีข้าราชการ พนักงานพิทักษ์ป่า พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ต้องปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานละ 5 คน มาเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ วิธีการ และขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การควบคุมฝูงชน การใช้อาวุธปืน การต่อสู้ป้องกันตัว การตรวจค้นอาคารสถานที่ การตรวจค้นยานพาหนะ การร่วมจับกุมผู้กระทำความผิด ที่สำคัญก็คือการเจรจาต่อรอง และการหาข่าวในเชิงลึก

“กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เข้าฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้จากวิทยากร/ครูฝึก เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานของท่านให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดไป” นายวิฑูรย์ กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: