สรุปผลงานวิจัยดิน-ปุ๋ย ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S633.5 T35 ก278 2542)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: ชลวุฒิ ละเอียด; วิทยา มาสร้างสรรค์; สาธิต อารีรักษ์
ชื่อ เรื่อง: สรุปผลงานวิจัยดิน-ปุ๋ย ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ชื่อ เอกสาร : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการดินไร่และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2542
หน้า: หน้า 144-156
จำนวน หน้า: 236 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S633.5 T35 ก278 2542)
หมวด หลัก: F07-Soil cultivation
หมวด รอง: F04-Fertilizing
หมวด รอง: E16-Production economics
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ดินเหนียว, ปุ๋ย, พืชตระกูลถั่ว, ชุดดิน, การไถพรวน, ผลผลิต, ระบบการปลูกพืช, ผลตอบแทนเศรษฐกิจ, การเจริญเติบโต
หมาย เลข: 059909 TAB441928 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: