ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

ผลของการใช้ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยมูลโคระดับต่าง ๆ และระยะเวลาในการตัดที่มีต่อผลผลิต และโปรตีนของหญ้ากรีนแพนิค

ผลของการใช้ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยมูลโคระดับต่าง ๆ และระยะเวลาในการตัดที่มีต่อผลผลิต และโปรตีนของหญ้ากรีนแพนิค

Effect of Using Urea Fertilizer or Cattle Manure in Different Levels and Harvesting times on Yield and Protein of Green Panic Grass (Panicum maximum. var. trichoglume)

ภาสกร นันทพานิช

ผ่านทางTHAI AGRICULTURE RESEARCH JOURNAL Database.

About these ads

มีนาคม 18, 2010 - Posted by | 2541-2545, กรมวิชาการเกษตร-กสิกรรม, วารสารวิชาการเกษตร

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,183 other followers

%d bloggers like this: