ผลของการปลูกชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ระยะชิดในระบบรูปทรงต้น 4 แบบที่มีต่อการออกดอกและการติดผลของในสองปีแรกของการให้ผลผลิต

Published มีนาคม 18, 2010 by SoClaimon

ผ่านทางTHAI AGRICULTURE RESEARCH JOURNAL Database.

บทคัดย่อวารสารวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture
ชื่อเรื่อง ผลของการปลูกชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ระยะชิดในระบบรูปทรงต้น 4 แบบที่มีต่อการออกดอกและการติดผลของในสองปีแรกของการให้ผลผลิต
(ภาษาอังกฤษ) Effects of High Density Planting in 4 Training Systems on Flowering and Fruit Set of Java Apple cv Thabthimchan in the Frist Two Bearing Years
ผู้เขียน กวิศร์ วานิชกุล , พนม สุทธิศักดิ์โสภณ , เพทาย กาญจนเกษร
ปีที่พิมพ์ 2551 ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
บทคัดย่อ การตรวจสอบผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบ (open centre, slender spindle, palmette และ Y-trellis) ในการปลูกระยะชิดที่มีต่อการออกดอกและการติดผลของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่แปลงทดลองภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2549 วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้เพื่อเปรียบเทียบรูปทรงต้นชมพู่ที่ปลูกในระยะชิดสำหรับเป็นแนวทางการคัดเลือกไปใช้ในการปรับปรุงการผลิตโดยการเก็บข้อมูลปริมาณดอก การติดผลและการร่วงของผลอ่อน พบว่าปีแรกของการให้ผลผลิตมีช่อดอกต่อต้น ดอกต่อต้นและดอกต่อช่อมากกว่าปีที่สอง ส่วนปริมาณการติดผล การร่วงของดอกและผล การปลิดผลและการร่วงของผลหลังจากการห่อผลในปีที่สองมีค่าสูงกว่า โดยมีแนวโน้มว่าในสองปีแรกของการให้ผลผลิตระบบรูปทรงต้นแบบ open centre มีจำนวนช่อดอก จำนวนดอกและเปอร์เซ็นต์การปลิดผลมากที่สุด และแตกต่างทางสถิติจากรูปทรงต้นอื่น ในขณะที่รูปทรงต้นแบบ slender spindle, Y-trellis และ palmette มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนค่าจำนวนดอกต่อช่อ เปอร์เซ็นต์การติดผลและเปอร์เซ็นต์การร่วงของผลหลังห่อระหว่างรูปทรงต้นต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ABSTRACT Effects of 4 training systems namely open centre, slender spindle, palmette and Y-trellis in high clensity planting on flowering and fruit set of Java apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry) cv Thabthimchan were investigated at the Department of Horticulture, Kasetsart University, Kamphaeng Saen district, Nakhon Pathom province from December 2003 to June 2006. The objective of this experiment is to compare the training systems i high density planting for improvement of Java apple production. Data of flowering. fruit set and young fruit drop wee assessed. It was found that in the first bearing year number of inflorescences, number of flowers per tree and number of flowers per inflorescence wee higher than in the second bearing year and vice versa for furit set, flower and fruit set, flower and fruit drop, fruit thining and fruit bagged drop. Java apple trees trained as open centre showed the highest flowering and fruit set in the first two bearing year and vice versa for fruit set, flower and fruit drop, fruit thining and fruit bagged drop. Java apple trees trained as open centre showed the highest flowering and fruit set in the first two bearing years and significant difference from othere training systems, whereas slender spindle. Y-trellis and palmentte were not significant difference. It was also found that number of flowers per inflorescence, percentage of fruit set and fruit drop were not different among training systems.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: