ทดสอบประสิทธิภาพโรงเรือนปลูกผักโดยใช้สารละลายแทนดิน

Published มีนาคม 18, 2010 by SoClaimon

ผ่านทางTHAI AGRICULTURE RESEARCH JOURNAL Database.

บทคัดย่อวารสารวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture
ชื่อเรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพโรงเรือนปลูกผักโดยใช้สารละลายแทนดิน
(ภาษาอังกฤษ)
ผู้เขียน นาวี จิระชีวี , วุฒิพล จันทร์สระคู , วันชัย คุปวานิชพงษ์ , วิโรจน์ โหราศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2551 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
บทคัดย่อ การปลูกผักโดยใช้สารละลายแทนดิน (ผักไฮโดรโพนิกส์หรือผักไร้ดิน) ในโรงเรือนที่มีมุ้งกันแมลงเป็นการสนับสนุนการปลูกผักแบบลดการใช้สารเคมี แต่การปลูกผักในโรงเรือนลักษณะนี้มักจะมีปัญหาอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงในช่วงที่มีแสงแดดจัด ทำให้ผลผลิตต่ำและเสียหาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรือนที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว โดยออกแบบโครงสร้างโรงเรือนที่อาศัยหลักการระบายอากาศตามธรรมชาติ ซึ่งจัดให้มีช่องเปิดระบายอากาศร้อนส่วนบนของหลังคา และมีการ และมีการระบายความร้อนแบบอื่น ๆ ช่วยเสริม เช่น ใช้ตาข่ายพรางแสงบนหลังคาและมีระบบพ่นหมอก ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และทดสอบประสิทธิภาพของโรงเรือนปลูกผักโดยใช้สารละลายแทนดินระหว่างเดือนตุลาคม 2549 – กันยายน พ.ศ. 2550 โดยทำการปลูกต้นกล้าผักต่าง ๆ ในโรงเรือนต้นแบบ เปรียบเทียบกับโรงเรือนทั่วไปที่มีจำหน่ายเป็นการค้ารวม 4 รอบปลูกในสถานที่ 2 แห่ง คือสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรุงเทพฯ และศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ พบว่าอุณหภูมิในโรงเรือนต้นแบบมีค่าอุณหภูมิสูงสุดต่ำกว่าของโรงเรือนทั่วไปประมาณ 5 ซ. ในช่วงเดือนเมษายนผลผลิตที่ได้ทุกรอบปลูกสูงกว่าของโรงเรือนทั่วไป
ABSTRACT Hydroponic vegetable production under a small net-house is a typical crop cultivation promoting the measures to reduce the use of chemical pesticides. However, vegetable crops in such a conventional hydroponic culture usually face a serious problem of the build-up of heat inside the greenhouse that affects vegetable yields. The objective of this research was set up to develop hydroponic greenhouses for promoting the production of high quality vegetables. The design was based on the principle of natural ventilation by providing a ridge vent on the greenhouse structure. In addition, two supplemental cooling systems were introduced : by covering the roof with black plastic net and by applying a foging system inside the greenhouse. A series of experiments namely survey, design and greenhouse testing were conducted in order to evaluate the performance of prototype greenhouses in comparison with conventional greenhouses at two different locations: Agricultural Engineering Research Institute, Bangkok and Agricultural Engineering Centre, Chiang Mai. during October 2006 – September 2007. The results showed that the maximum temperature inside the prototype was approximately 5 C lower than that of conventional greenhouse in the summer. The increases of vegetable fresh weights were obtained in all locations and cultivation periods.

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: