โรคกิ่งแห้งของโกโก้

Published มีนาคม 15, 2010 by SoClaimon

ผ่านทางTHAI AGRICULTURE RESEARCH JOURNAL Database.

บทคัดย่อวารสารวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture
ชื่อเรื่อง โรคกิ่งแห้งของโกโก้
(ภาษาอังกฤษ) Vascular Streak Dieback of Cocoa
ผู้เขียน อาภรณ์ ธรรมเขต วิรัช ชูบำรุง ประเสริฐ เคร่งเปี่ยม และวิทย์ สุวรรณวุธ
ปีที่พิมพ์ 2528 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
บทคัดย่อ โรคกิ่งแห้ง สาเหตุจากเชื้อราOncobasidium theobromae เป็นโรคที่ทำความเสียหายร้ายแรงแก่โกโก้ ทั้งในระยะกล้าและต้นแก่ในประเทศมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สาธารณประชาชนจีน (ไหหลำ) และปาปัวนิวกินี เชื้อราชนิดนี้ถูกตั้งชื่อในปี ค.ศ. 1971 ลักษณะอาการของโรคกิ่งแห้งที่ได้ศึกษาและจำแนกออกเป็น 6 ลักษณะด้วยกัน เชื้อราจะผลิตสปอร์ในสภาพธรรมชาติในเวลากลางคืนและร่วงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการทำให้เกิดโรคกับใบโกโก้จะเกิดในเวลากลางคืนที่มีความชื้นสูง ยังไม่เคยพบเชื้อรานี้ผลิตสปอร์บนอาหารสังเคราะห์ ในประเทศไทยมีรายงานพบโรคกิ่งแห้งของโกโก้ในปี พ.ศ. 2525 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร การป้องกันกำจัดโรคโดยใช้สารเคมีบางชนิดได้ผลดี แต่การศึกษาหาพันธุ์โกโก้ที่ต้านทานต่อโรคกิ่งแห้งกำลังดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ABSTRACT Vascular streak dieback of cocoa caused by Oncobasidium the obromae is a serious disease of seedling and mature cocoa trees in Malaysia, Thailand, Indonesia, Republic of China and Papua New Guinea. The fungus causing the disease was anmed in 1971, with the disease being broken into six categories based on its symptoms. Under natural conditions sporulation takes place at night with infection also taking place at night under conditions of high humidity. The fungus has not been found to sporulate on an artificial media. The disease was first reported in Thailand in 1983 at the Chumphorn Horticulture Research Center in Southern Thailand. Chemical control of the disease has been demonstrated to be possible; research on identifying a cocoa variety resistant to the diseased is continuing.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: