การชักนำให้เกิดแคลลัสในกล้วย

Published มีนาคม 15, 2010 by SoClaimon

ผ่านทางTHAI AGRICULTURE RESEARCH JOURNAL Database.

บทคัดย่อวารสารวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture
ชื่อเรื่อง การชักนำให้เกิดแคลลัสในกล้วย
(ภาษาอังกฤษ) Callus Induction in Banana
ผู้เขียน เบญจมาศ ศิลาย้อย และ O.L Gamborg
ปีที่พิมพ์ 2529 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
บทคัดย่อ การเพาะเลี้ยงแคลลัส เซลล์ หรือโพรโทพลาสต์ อาจทำให้เกิดการผันแปรมากกว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากปลายยอดของกล้วย การเกิดการผันแปรที่เกิดในลักษณะที่ดีเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของนักปรับปรุงพันธุ์พืช ดังนั้น การทดลองครั้งนี้จึงได้ทำการศึกษาการชักนำให้เกิดแคลลัสในกล้วย โดยใช้ชิ้นส่วนของแผ่นใบ ก้านใบ และราก มาเลี้ยงในอาหารสูตร MS และ B5 ที่เพิ่มสารควบคุมการเจริญเติบโต คือ 2,4-D;2,4,5-T, IAA, NAA และ Dicamba ที่ความเข้มข้น 1,2.5 และ 5 ppn ทุก ๆ ความเข้มข้นเพิ่ม BA เข้มข้น 0.5 , 2 และ 5 pp ตามลำดับ และนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 26 ซ แสงประมาณ 2,000 ลักซ์. จากการทดลองพบว่าเฉพาะแผ่นใบเท่านั้นที่มีแคลลัสเกิดขึ้น โดยเกิดประมาณ 50% และสูตรอาหารที่ชักนำให้เกิดแคลลัสได้คือ MS ที่เพิ่ม NAA และ BA เท่านั้น และความเข้มข้น (ppm) ที่สามารถชักนำให้เกิดแคลลัส คือ 1NAA+ 5BA, 2.5NAA+ 2BA, 2.5NAA + 5BA, 5NAA + 5 BA สามารถชักนำให้เกิดแคลลัสได้ 50% ส่วน 1NAA + 2BA และ 5NAA + 2BA เกิดแคลลัสได้ 20% เมื่อนำเอาแคลลัสมาเลี้ยงในอาหารสูตร MA ที่เพิ่ม BA พบว่า BA มีความเข้มข้น 2.5 ppm สามารถกระตุ้นให้เกิดต้นได้ 30% และเมื่อย้ายต้นอ่อนลงในอาหารสูตร MS ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญ พบว่าทุกต้นสามารถเกิดรากได้ดี
ABSTRACT Greater plantlet variability is obtained from culture based on callus induction and protoplast procedures, relative to the cultlure of meristem and shoot tips. This study aimed to determine the optimal growth regulator concentrations for the induction of callus from banana explants. Leaf blades, petioles and root material were cut into segments and cultured in MS and B5 media with treatments of 1,2,5 and 5 ppm of 2,4-D,2,4,5-T, IAA, NAA and Dicamba. Superimposed on these treatments was BA in concentrations of 0.5, 2 and 5 ppm. All cultures were intiated under light conditions of about 2,000 lux and a temperature of 26 C. Callus induction was observed after one month. Calli occurred in 50 percent of the leaf blade cultures, while petiole and root cultures turns black and died. The most suitable media for callus induction was MS with NAA or BA. A rate of 50 percent induction was achieved in MS with 1 ppm NAA + 5 ppm BA, 2.5 ppm NAA + 2 ppm BA, 2.5 ppm NAA + 5 ppm BA, 5 ppm NAA + 5 ppm BA; a 20 percent callus induction rate was obtained in the MS media with 1 ppm NAA + 2 ppm BA, and 5 ppm NAA + 2 ppm BA. When the calli were transferred to regeneration media, 30 ercent were regenerated in teh MS media with 2.5 ppm BA. When the established shoots were transferred to MS media, all rooted.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: