425 ล้านเลี้ยงไก่พื้นเมือง ฟื้นฟูศก.ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

17 กันยายน 2552, 05:00 น.
425 ล้านเลี้ยงไก่พื้นเมือง ฟื้นฟูศก.ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยจะมีการจัดทำทำฟาร์มสาธิตประจำอำเภอทุกตำบล ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองของเกษตรกร มักปล่อยให้หากินเอง นอกจากผลผลิตที่ได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นไปตามมติ ครม.ในการพิจารณาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ที่มุ่งพัฒนามาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมือง ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อภาคเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นการสร้างแรงงาน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

กรมจึงจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองขึ้น โดยจัดให้มีฟาร์มสาธิตประจำอำเภอทุกตำบล ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ซึ่งจะใช้งบประมาณ 425,078,840 บาท ดำเนินงาน โครงการดังกล่าวนอกจากสร้างเกษตรกรเครือข่าย เฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกระดับพื้นที่ ยังช่วยทำให้เกิดการจ้างงาน ด้านสัตวบาล สัตวศาสตร์ และสุขภาพสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้เกษตรกรที่อยู่ในชุมชนเดียวกันนำแบบอย่าง หลักเกณฑ์ ไปใช้ปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ปีกของตนเองได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก นายสัตวแพทย์ยุคลกล่าว.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: