ไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน หนึ่งในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

30 กันยายน 2552, 05:00 น.
ไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน หนึ่งในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwqfrdahydieo5mybd18f53j5ch6cp7n8q3foc

เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อสังคม…ที่ดำเนินการโดย ซีพีเอฟ ได้ดูแลมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนตาม ถิ่นทุรกันดารกว่า 300 แห่ง …

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนให้เกษตรกร…รวมกลุ่มกันจัดตั้ง “หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรได้รู้จักประกอบการพาณิชย์ สามารถขายผลผลิตที่สร้างขึ้นมา ขายได้ด้วยองค์กรที่เป็นของตนเอง

การเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน.

เมื่อกำเนิดขึ้นแล้วก็กลายมาเป็น…สหกรณ์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี ฯลฯ กระทั่งได้ขยายออกไป โดยมีการจัดตั้งเป็น โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ปทุมธานี นครปฐม นครนายก พระนครศรีอยุธยา และ ฉะเชิงเทรา

สุปรี เบ้าสิงห์สวย

นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ เป็นการสนับสนุนให้การประกอบอาชีพและยังส่งเสริมการเรียนรู้แก่สมาชิกให้รู้จักความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาตามแนวคิดของสหกรณ์ โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เป็นผู้ประสานงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนเริ่มต้น

ซึ่งก็มี…โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็น…กิจกรรมหนึ่งเพื่อสังคม…ที่ดำเนินการโดย ซีพีเอฟ ได้ดูแลมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนตาม ถิ่นทุรกันดารกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้นัก เรียนมีภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น โดยวางเป้าหมายให้ เด็กนักเรียนรับประทานไข่ไก่ ซึ่งเป็นโปรตีนชั้นเยี่ยม เฉลี่ยคนละ 3 ฟองต่อสัปดาห์ตลอดทั้งปีการศึกษา

ซีพีเอฟ ได้สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ โดย ให้ พันธุ์ไก่รุ่นแรก อาหารสัตว์ และ การดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวบาล ของบริษัท ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในแต่ละรุ่น เพื่อให้ สามารถสร้างผลผลิตไข่ในโรงเรียนได้สำเร็จ และนำผลผลิตส่วนหนึ่งมาประกอบอาหารกลางวัน และบางส่วนนำออกไปจำหน่าย เพื่อนำรายได้มาจัดสรรเป็นทุนหมุน เวียนในการดำเนินการ จากรุ่น สู่รุ่นอย่างยั่งยืน…!!

สมโชค มีเสียง

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเพชรบุรี ก็ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมนี้ โดยมี นายสมโชค มีเสียง ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า โรงเรียนของเรามีเด็กนักเรียนกินนอนอยู่ประจำทั้งสิ้น 827 คน ส่วนใหญ่เป็น เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา หรือ เด็กที่มีปัญหาอุปสรรค เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กถูกทารุณกรรม ฯลฯ ซึ่งโรงเรียนได้ให้โอกาส ทางการศึกษาในเชิงวิชาการแก่พวกเขา

ในขณะที่โครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ก็จะช่วย เหลือในด้านโภชนาการ ทางโรงเรียนได้ ดำเนินการมาแล้ว 2 รุ่น ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เด็กนักเรียนได้รับประทาน ไข่ไก่ทุกๆสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 ฟอง

ทั้งยังเกิด การฝึกอาชีพ และ การเรียนรู้ระบบบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นการ สร้างประโยชน์ อย่างต่อเนื่องกับ…ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นให้แก่ พวกเขาในอนาคต…!!

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: