ใช้เทคนิค..อณูชีววิทยา จำแนก..เชื้อซัลโมเนลล่า

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

ใช้เทคนิค..อณูชีววิทยา จำแนก..เชื้อซัลโมเนลล่า – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

26 ตุลาคม 2552, 05:00 น.

bkqkpjhbmggyxc7vavmoaqjb3k75xao0gyho8tc91iswovzfmzdju

ปัจจุบันผู้ประกอบการอาหารต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องมีการมาตรการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารที่ผลิตขึ้นเพื่อเลี้ยงพลโลกด้วย…

…มาตรการว่าด้วยการควบคุมและลดอุบัติการณ์การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลล่า ในห่วงโซ่การผลิต ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในหลายประเทศ…!!

..ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ภาคการเกษตรและอาหารครบวงจร ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเลี้ยงพลโลก..ต้องให้ความสำคัญกับการค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง…

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว

ล่าสุดทีมนักวิจัยจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ประสบความสำเร็จในการวิจัยเพื่อจำแนก สายพันธุ์ของเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella) ที่มีความใกล้ชิดของลำดับพันธุกรรมสูง ช่วยให้สามารถตรวจติดตามแหล่งที่มาของเชื้อที่ก่อโรคในอาหาร และทำให้การกำจัดเชื้อเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย ก่อนนำมาบริโภค…

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร เผยว่า ทีมนักวิจัยของเราได้ประสบความสำเร็จในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและจำแนกชนิดของเชื้อ Salmonella Enteritidis และ Salmonella Typhimurium ด้วยวิธี Multiple-locus variable-number tandem repeat analysis (MLVA) ร่วมกับเทคนิค Capillary electrophoresis (CE)” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สามารถนำเทคนิคนี้ใช้ได้เป็นผลสำเร็จในภาคปฏิบัติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

โดยการวิจัยจะเป็นการ เพิ่มขีดความสามารถในการจำแนกเชื้อซัลโมเนลล่า ที่เป็นเชื้อก่อโรคในอาหาร ลงลึกถึงในระดับสายพันธุ์ (Strains) หากกรณีเกิดการแพร่ระบาด ก็จะสามารถช่วยจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ให้ความสนใจเชื้อ Salmonella 2 serovars คือ Salmonella Enteritidis และ Salmonella Typhi’ murium ที่มีความใกล้ชิดของลำดับ พันธุกรรมสูง และ เป็นเชื้อก่อโรคในอาหาร ที่สร้างความเสียหายอย่างมากในแต่ละปีทั่วโลก

น.สพ.รุจเวทย์ กล่าวอีกว่า…ทั้งนี้การใช้เทคนิค Multiple-locus variable-number tandem-repeat analysis (MLVA) ร่วมกับเทคนิค Capillary electrophoresis (CE) เป็นวิธีการทางอณูชีววิทยาเทคนิคหนึ่ง…ที่มีศักยภาพสูงในการบ่งชี้จำแนกชนิด และ สายพันธุ์ ในระดับโมเลกุลดีเอ็นเอได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และ รวดเร็ว รวมทั้งทำให้ทราบที่มาและ ความสัมพันธ์ของเชื้อซัลโมเนลล่าในระหว่างสายพันธุ์เดียวกัน ที่ตรวจพบ ช่วยให้สามารถ กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมการกระจายตัว และการปนเปื้อนของเชื้อเข้าสู่ กระบวนการผลิตอาหารได้..

…ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างฐานข้อมูลของเชื้อที่ก่อโรคในอาหาร ในกรณีนี้คือ Salmonella Enter itidis   และ   Salmonella Typhimurium โดยจะช่วยในการวางแผนและกำหนดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อซัลโมเนลล่า ในกระบวนการผลิตไก่เนื้อ…ตั้งแต่ต้นทางการผลิต คือ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟัก โรงงานอาหารสัตว์ โรงเชือด จนถึงปลายทาง คือ โรงงานแปรรูป ซึ่งทำให้ทราบต้นตอถึง แหล่งที่มาของการระบาดอย่างชัดเจน…!!

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: