เร่งจัดเก็บขึ้นทะเบียนสัตว์ สร้างฐานตรวจสอบคัดกรองโรค

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

1 ตุลาคม 2552, 05:00 น.
เร่งจัดเก็บขึ้นทะเบียนสัตว์ สร้างฐานตรวจสอบคัดกรองโรค – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwqfrdahydieo5mybd18f53j5ch6cp7n8q3foc

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง

ปศุสัตว์เร่งจัดเก็บขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ ทั้งโค กระบือ แพะ แกะ สุกร สร้างฐานตรวจสอบคัดกรองโรค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค..

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง เปิดเผยขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ว่า ปัจจุบันการจัดทำประวัติสัตว์ในประเทศไทยในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะรูปแบบแตกต่างกัน ซึ่งแล้วแต่เกษตรกร เจ้าหน้าที่กำหนดขึ้น ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดระบบป้องกันการเกิดโรคระบาดของประเทศ รวมทั้งระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในการหาสาเหตุโรคระบาด สารตกค้าง ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) ได้เร่งจัดทำระบบการทำเครื่องหมายขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวจะจัดเก็บข้อมูลประวัติโค กระบือ แพะ แกะ สุกร รวมถึงสัตว์อื่นทั้งที่อยู่ในพื้นที่และนำเข้า

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนอกจากสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลตรวจสอบคัดกรองป้องกันการเกิดโรคระบาด การสอบสวนหาสาเหตุ โดยที่ทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีส่วนช่วยทำให้ระบบการซื้อ-ขายสัตว์มีความรวดเร็ว ยุติธรรมมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา สคบ. ได้ดำเนินการทำเครื่องหมาย ขึ้นทะเบียนโคนม แพะ แกะ สุกรในพื้นที่และตามแนวชายแดนแล้วทั่วประเทศ ส่วนโคเนื้อ กระบือในภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง ได้ทยอยทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ สคบ.ได้วางเป้าหมายในปี’ 53/54 จะเร่งขึ้นทะเบียนสัตว์ที่อยู่ในเขต 1 ถึง 7 ให้แล้วเสร็จ และสัตว์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ข้อมูลจะปรากฏที่http://www.dld.go.th/dcontrol ในหัวข้อการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: