ส่งเสริมเกษตร..เข้าสู่ปีที่43 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

ส่งเสริมเกษตร..เข้าสู่ปีที่43 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

22 ตุลาคม 2552, 05:15 น.

bkqkpjhbmggyxc7vavmoaqjb3k75xao0gyho8tc91iswovzfmzdju

พัฒนาภาคการเกษตรไทยให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมกับเพิ่มความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง  …

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมกับเพิ่มความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ เบื้องต้นกรมฯได้กำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการ 5 เรื่องหลัก เรื่องแรกเน้นให้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) เป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงาน และประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการทำงาน

“เรื่องที่สองพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สถานการณ์พืชเศรษฐกิจหลัก ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นเอกภาพ เรื่องที่สาม เร่งสร้างและพัฒนาคุณภาพยุวเกษตรกรเพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในเรื่องที่สี่ให้พัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และเรื่องสุดท้ายพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชและบริหารจัดการสินค้าเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตสินค้าเกษตร” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

นายอรรถเผยอีกว่า ในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรปีที่ 42 และในวันนี้ (22 ต.ค.52) ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 ยังคงเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ซึ่งเริ่มดำเนินการเป็นปีแรก ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญตามแผนพัฒนาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาสินค้า ข้อร้องเรียนหนี้สิน การตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ และช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติอีกด้วย.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: