สตท.10ยก ศก.พอเพียง ผ่านกลไกการบัญชีพลิกฟื้นธุรกิจ

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

15 ตุลาคม 2552, 05:00 น.
สตท.10ยก ศก.พอเพียง ผ่านกลไกการบัญชีพลิกฟื้นธุรกิจ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vavmoaqjb3k75xao0gyho8tc91iswovzfmzdju

อนันต์ ภู่สิทธิกุล

สตท.10  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กำหนดจัดการสัมมนา 7 มิติ เชื่อมโยงสถาบันเกษตรกรภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีขึ้น ในวันที่ 16 ต.ค. …

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งและดำเนินกิจการสหกรณ์ อีกทั้งให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (สตท.10) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดจัดการสัมมนา 7 มิติ เชื่อมโยงสถาบันเกษตรกรภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีขึ้น ในวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวต่อว่า การสัมมนาดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร ข้าราชการและพนักงานราชการ เครือข่ายชุมชน ครูบัญชี นักเรียน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ สตท.10 มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านการบัญชี แหล่งเงินทุน และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีการนำกลไกทางบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานตรวจวัดฐานะการเงินภายในครอบครัว และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการควบวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านผ่านเครือข่ายครูบัญชี ซึ่งทำให้การบริหารงานมีความเข้มแข็งขึ้น.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: