วุฒิฯเห็นชอบตั้งกรมหม่อนไหม

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

12 ตุลาคม 2552, 16:55 น.
วุฒิฯเห็นชอบตั้งกรมหม่อนไหม – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vavmoaqjb3k75xao0gyho8tc91iswovzfmzdju

ในมาตรา 5 คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5/1 ข้อความว่าภายใน 10 ปีนับแต่วันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับให้กรมหม่อนไหมดำเนินการปรับปรุงอำนาจ หน้าที่ให้ครอบคลุมเส้นใยธรรมชาติอื่นด้วย  …

วันนี้ (12 ต.ค.) ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. (จัดตั้งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว โดยสาระสำคัญ คือมาตรา 4 บัญญัติการโอนอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปเป็นของกรมหรือเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ส่วนมาตรา 5 ระบุให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้และภาระผูกพัน รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังเฉพาะสถาบันหม่อนไหมฯไปเป็นของกรมหม่อนไหม

ทั้งนี้ ในมาตรา 5 คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5/1 ข้อความว่าภายใน 10 ปีนับแต่วันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับให้กรมหม่อนไหมดำเนินการปรับปรุงอำนาจ หน้าที่ให้ครอบคลุมเส้นใยธรรมชาติอื่นด้วย ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร ในที่สุดได้ลงมติเห็นชอบตามร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนน 48 ต่อ 45 และได้เห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน 77 ไม่เห็นด้วย 10 งดออกเสียง 3 และไม่ลงคะแนน 3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: