วิจัยสารจาก…ราทะเล ใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

14 กันยายน 2552, 05:00 น.
วิจัยสารจาก…ราทะเล ใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

นักวิจัย ค้นพบ ราทะเล เป็นจุลินทรีย์ ที่สามารถพัฒนาเป็นยาต้านจุลินทรีย์ และผลิตทดแทนยาเดิมที่รักษาไม่ได้ผลได้ …

เชื้อโรคดื้อยา ณ วันนี้ กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในวงการสาธารณสุขทั่วโลก…นักวิจัยได้พยายามค้นหา…สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ…ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาเพื่อกำราบเชื้อร้ายนี้


ดร.จริยา สากยโรจน์

ราทะเล…เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ค้นพบว่ามันมีความสามารถสร้าง สารออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ได้ จึงกลายเป็นอีกทางเลือกใน “โครงการวิจัยราทะเลที่สัมพันธ์กับหญ้าทะเล สาหร่ายทะเล และปะการัง บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้” ภายใต้การสนับสนุนของ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) บริษัทโททาล อีแอนด์พี ประเทศไทย จำกัด และ มูลนิธิโททาล ประเทศฝรั่งเศส

โดยมี ดร.จริยา สากยโรจน์ นักวิจัยจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้ทำการศึกษาเก็บตัวอย่างราทะเลในประเทศไทย อธิบายว่า…ราทะเล เป็นเชื้อราที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะที่มีความเค็มสูงได้ สามารถพบได้ในระบบนิเวศป่าชายเลน ป่าชายหาด และในทะเล โดยจะเกาะอยู่ตามหญ้าทะเล หรือสาหร่ายทะเล โดยเฉพาะบริเวณ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ มีความหลากหลายของ ชนิดพันธุ์ราทะเลถึง 174 ชนิด


ราทะเลชนิดต่างๆ

“จากตัวอย่างราทะเลที่พบในบริเวณดังกล่าว ได้คัดเลือกราทะเลบางส่วนมาตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อค้นหา ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่ แบคทีเรียกรัมบวก แบคทีเรียกรัมลบ และ ยีสต์ก่อโรค…จากนั้นได้เลือกมา ทดสอบ 132 สายพันธุ์ ผลการทดสอบน้ำเลี้ยงเบื้องต้นปรากฏว่ามีฤทธิ์   ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคประมาณ  19%  ทั้งนี้ได้คัดแยกพร้อมเก็บรักษาไว้ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและปลอดภัย ที่ห้องปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุ์ จุลินทรีย์หรือธนาคารจุลินทรีย์ ของ ศูนย์พันธุ-วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และยังส่งตัวอย่างไปสกัดด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ เพื่อทดสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเชิงลึกในห้องปฏิบัติ การอื่นๆ” ดร.จริยา กล่าว

นอกจากนี้ ยังสำรวจและเก็บตัวอย่างราทะเลทั้งในฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน นำทีมโดย ศ.อีวาน เบนจามิน กาเร็ธ โจนส์ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ใน โครงการความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของราทะเลแอสโคไมโคตากลุ่มโดทิดิโอมัยสีสและชนิดใกล้เคียง สามารถจำแนก ราทะเล ได้ไม่น้อยกว่า 80 สกุล มากกว่า 800 สายพันธุ์

ดร.จริยา กล่าวอีกว่า ในจำนวนนั้นพบราทะเล กลุ่มไบทูนิเคท ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจหลายชนิด เช่น รา Aigialus parvus ผลิตสารที่มีฤทธิ์ ต้านเชื้อมาลาเรีย รา Helicascus kanaloanus ผลิตสารที่มีฤทธิ์ ต้านแบคทีเรีย ซึ่งสารต่างๆที่พบใน ราทะเล อาจพัฒนาไป เป็นยาต้านจุลินทรีย์ชนิดใหม่ๆ…สามารถนำมาทำการทดสอบกับพืช สัตว์ และมนุษย์ จากนั้นนำมา ผลิตทดแทนยาเดิมๆ ที่ใช้รักษาไม่ได้ผล

ในการค้นหาความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตอย่างราทะเลในครั้งนี้ จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างกลมกลืนและยั่งยืน…!!!

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: