ยึดแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาแหล่งทำกินพื้นที่เชิงเขา

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

7 ตุลาคม 2552, 05:00 น.
ยึดแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาแหล่งทำกินพื้นที่เชิงเขา – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwqfrdahydieo5mybd18f53j5ch6cp7n8q3foc

พ.ท.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา และกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช ดำริให้หน่วยทหารพัฒนา กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เข้ามาจัดทำ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา-ปราจีนบุรี ตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลท่ากระบาก อ. เมือง จ.สระแก้ว ช่วงรอยต่อ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งพื้นที่นี้แห่งช่วงหนึ่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ใช้เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการที่จะแยกประเทศไทย ประกอบกับมีประชาชนบางส่วนเข้ามาบุกรุก แผ้วถางพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นที่ทำกิน

พ.ท.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา ผู้บังคับกองฯ เล่าให้ฟังว่า…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช ดำริให้หน่วยทหารฯ เข้ามาดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งพระราชทานแนวทางคือ พัฒนาทางด้านจิตใจ ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ การจัดสรรที่ทำกิน และที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร

ในช่วงแรกหน่วยทหารพัฒนาฯ ได้จัดทำ โครงการเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่ ภายในพื้นที่ 17 ไร่ เพื่อใช้ กระตุ้นให้ราษฎรได้เรียนรู้ และ มีโอกาส ปฏิบัติจริง ทั้งปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำนา ทำไร่ ปลูกไม้ 3 อย่าง การผสมปุ๋ยใช้เอง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ-โคนม ทอผ้าไหมไทย

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯจัดทำ เส้นทางตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ดำเนินการสืบค้นพระราชกรณียกิจเส้นทางเสด็จ

…นายอมร บุญเนียมศรีจรุง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบอกว่า เข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อปี 2522 ในช่วงแรกๆต้องผลัดกันเข้าเวร มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัว บางครั้งจึงต้องขึ้นเขาไปหาไม้หอมมาขาย เมื่อทางทหารพัฒนาพร้อมด้วยกรมปศุสัตว์ เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงวัวนม ซึ่งครั้งแรกจะให้วัวสาวตั้งท้อง 5 ตัว พร้อมกับสร้างคอก อุปกรณ์การรีดนม ขุดสระน้ำ

หลังเลี้ยงอยู่ช่วงหนึ่ง เริ่มมีรายได้ที่มั่นคง ทำให้ไม่ต้องแอบขึ้นเขาไปเก็บไม้หอม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเหมือนที่ผ่านมา วันนี้จึงบอกกับสมาชิกในครอบครัวว่า “นี่คืออาชีพของเรา” ที่จะต้องส่งต่อให้ลูกหลาน ปัจจุบันมีวัวทั้งหมด 24 ตัว และสามารถรีดน้ำนมได้ 14 ตัว หลังหักต้นทุนจะเหลือเงินแต่ละเดือนนับหมื่นบาท


นางเขียว จันทร์โท.

นางเขียว จันทร์โท เกษตรกรบ้านเลขที่ 53/5 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว บอกว่า เดิมอยู่จังหวัดสุรินทร์ และย้ายมาอยู่ในพื้นที่ เมื่อปี’24 ครั้งหนึ่งมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์รับสั่งว่า

การใช้ชีวิตต้องตั้งอยู่บนสติ สมาธิ อย่าใจร้อนวู่วาม การทำไร่ก็เหมือนกันกระแสรับสั่งเสมือนเป็นเครื่องเตือนสติ และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้ไม่เคยท้อ เพื่อให้อยู่ได้จึงเอา แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้ รอบบ้านปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัวไว้กิน ส่วนพื้นที่ 15 ไร่ ปลูกข้าวปลอดสาร หากมีแมลงศัตรูพืชรบกวนจะใช้หลักวิธีธรรมชาติกำจัด พร้อมทั้งใช้ใบแก่ของสะเดาแช่น้ำแล้วนำไปฉีดช่วงแดดร้อน ส่วนการบำรุงดินจะทำปุ๋ยไว้ใช้เอง ด้วยการเอามูลไก่ มูลวัว เศษไม้ใบไม้ใส่หลุมหมักทิ้งไว้ประมาณ 30 วัน พอเริ่มเปื่อยยุ่ยก็จะตักใส่ตามโคนต้นไม้

…การยึดแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตไม่สูงแล้ว ยังเป็นผลให้ทั้งสุขภาพคนปลูกและคนกินแข็งแรงปลอดภัย
จากโรค…

เพ็ญพิชญา  เตียว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: