มาตรฐาน..ข้าวสังข์หยด วิสาหกิจฯบ้านเขากลางได้GAP

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

มาตรฐาน..ข้าวสังข์หยด วิสาหกิจฯบ้านเขากลางได้GAP – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

28 ตุลาคม 2552, 05:00 น.

bkqkpjhbmggyxc7vavmoaqjb3k75xao0gyho8tc91iswovzfmzdju

ข้าวสังข์หยดพัทลุง.

ข้าวสังข์หยด…เป็นข้าวกล้องเยื่อหุ้มสีแดงอมน้ำตาล เมล็ดเรียวเล็ก รสชาติหอมนุ่มอร่อย และยังให้คุณค่าทางโภชนาการสูง  …

ข้าวสังข์หยด…เป็นข้าวกล้องเยื่อหุ้มสีแดงอมน้ำตาล เมล็ดเรียวเล็ก รสชาติหอมนุ่มอร่อย และยังให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ข้าวสายพันธุ์นี้ เกือบจะถูกลบชื่อออกไปจากสารบบ…แต่ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง ได้รื้อฟื้นมรดกชิ้นนี้ขึ้นมาปลูกอีกครั้ง จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ไม่ใช่แค่ พัทลุง แต่โด่งดังไปทั่วประเทศ

…ล่าสุดกลายเป็น…ข้าวพันธุ์แรกของไทย ที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) เพื่อคุ้มครองตามกฎหมายในสิทธิชุมชนผู้ผลิต ทั้งยัง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นเครื่องมือทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน


ผู้ใหญ่นัด อ่อนแก้ว.

นายนัด อ่อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านเขากลาง ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง หนึ่งใน กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดเมืองลุง ตรา “เขากลาง” บอกว่า ได้จัดตั้งเป็น กลุ่มออมทรัพย์ขึ้นเมื่อปี 2546 บริหารจัดการเก็บรวบรวมผลผลิตกันเอง เพื่อให้สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้สหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ดูแล จัดหางบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สร้างโรงสีขนาด 12 ตันต่อวัน และ เครื่องอบลดความชื้นขนาด 30 ตันต่อวัน และ ยังได้รับการสนับสนุนจากโครงการ SML สร้างโรงเรือนเก็บข้าวเปลือก ทำให้การทำงานคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น สมาชิกก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย โดยทางกลุ่มจะรับซื้อข้าวเปลือกใน ราคาเกวียนละ 13,000 บาท พอสิ้นปีมีเงินปันผลให้อีก

ผู้ใหญ่นัด บอกอีกว่า….ส่วนสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดถือว่ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เพราะทุกขั้นตอนต้องผ่านการควบคุมจาก ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพัทลุง ตั้งแต่ การเตรียมดิน คัดสรรเมล็ดพันธุ์ การดูแล ใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนการสี และ การบรรจุถุง ทุกขั้นตอน ต้องสะอาดได้มาตรฐาน ไม่มีสิ่งเจือปน ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งผ่าน ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practice : GAP)

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง บอกอีกว่า ทางด้านการตลาด ส่งขายตามหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง อาทิ ศูนย์โอทอป ที่ทำการ อบจ. ไปรษณีย์ จังหวัด และ ศาลาข้าวไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพัทลุง ให้วางจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าให้อีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบัน…สำนัก งานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพัทลุง สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งใน ด้านวิชา การ การขยายตลาด และ การแปรรูปผลิตภัณฑ์

…ซึ่งในอนาคตเราก็หวังว่าข้าวสังข์หยดอาจจะได้รับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต นับว่าเป็นทางเลือกของเกษตรกรที่จะได้มี…คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็มีสุขภาพที่ดี ขึ้นอีกด้วย…ผู้ใหญ่นัดบอกอย่างนั้น

ใครสนใจผลิตภัณฑ์หรือชมขั้นตอนการผลิตติดต่อผู้ใหญ่นัดได้ที่ 08-7286-6446 ในเวลาที่เหมาะสม.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: