พริกขี้หนูหอมขาว มข.ต้านโรค ปรับปรุงจากพริกพื้นเมืองสู่…สากล

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

18 ตุลาคม 2552, 15:50 น.
พริกขี้หนูหอมขาว มข.ต้านโรค ปรับปรุงจากพริกพื้นเมืองสู่…สากล – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vavmoaqjb3k75xao0gyho8tc91iswovzfmzdju

พริกจินดานิล.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมขาว รวบรวมพันธุ์พริกขี้หนูสวน และพริกขี้หนูหอมทั่วประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาให้สามารถผลิตในไร่…

“พริก” เป็นพืชที่มีการ “เปิบ” กันทุกครัวเรือน อีกทั้งมีการบริโภคกันต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเผยแพร่พันธุ์ดี และมีการส่งเสริมแบบครบวงจร ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร พร้อมด้วยทีมวิจัย จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงทำการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมขาว มข.หรือพริกยอดจินดา ซึ่งมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุนวิจัย

ดร.สุชีลาเปิดเผยว่า…การที่ทีมงานเลือกวิจัยปรับปรุงพันธุ์ พริกขี้หนูหอมขาว มข. เพราะพืชชนิดนี้ เกษตรกรสามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งเพื่อเก็บเมล็ดสดหรือทำพันธุ์ และเป็นพืชที่ ให้ผลตอบแทนและกำไรต่อพื้นที่สูง โดยขบวนการวิจัยนั้น ทีมงานจะทำในลักษณะครบวงจร เพื่อสำรวจพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูก จากนั้นจัดการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประสานงานด้านการตลาดรับซื้อผลผลิตทั้งในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตสด ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีความต้องการจำนวนมาก


ลักษณะเมล็ดช่อจินดา.

โดยขั้นตอนการวิจัยพริกขี้หนูหอมขาว มข. หรือพริกยอดจินดา ได้พัฒนาพันธุ์ตั้งแต่ปี 2545-47 โดยทำการรวบรวมพันธุ์พริกขี้หนูสวน และพริกขี้หนูหอมทั่วประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาให้สามารถผลิตในไร่ และยังคงความเผ็ดความหอมได้

…หลังการพัฒนาพบว่า คู่ผสมพริกขี้หนูหวานสกลนคร มีลักษณะที่ดี น่าสนใจ จึงได้คัดเลือกต่อทำการแบบบันทึกประวัติ กระทั่งได้พันธุ์แท้ที่ให้ผลผลิตดก มีความเผ็ด หอม ผลแก่มีสีขาวนวล เมื่อสุกเต็มที่ผลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้ม ลักษณะเมล็ดแดงด้วนป้อม ขนาดความยาว 3-4 ซม.ความกว้าง 0.6-1 ซม. นักวิจัยจึงได้

ชื่อว่า พริกขี้หนูหอม-ขาว มข. และทีมวิจัยยังได้นำพริกยอดจินดา มาพัฒนาพันธุ์ในช่วงปี 2539-2544 พร้อมทั้งทำการศึกษารวบรวมพันธุ์พริกพื้นเมืองของไทย พริกยอดสนพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์จินดาพื้นเมือง หลังการรวบรวมพบว่า ในกลุ่มพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ จะมีลักษณะดี คือผลผลิตสูง ทนทานต่อโรคแมลง หลังจากได้คุณสมบัติเด่น ทีมวิจัยจึงทำการผสม


พริกพันธุ์พื้นเมืองหนุ่มเขียวตอง.

โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบ pure-line selection จำนวนสองรอบเพื่อให้สายพันธุ์มีความสม่ำเสมอ เสร็จแล้วนำมาสร้างลูกผสมแบบ recipocal cross ซึ่งพบว่า สายพันธุ์ลูกผสมระหว่างพริกยอดสนพันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์แม่) กับ พริกจินดาพันธุ์พื้น-เมือง (พันธุ์พ่อ) จะให้ลักษณะที่ดีคือ ลำต้นมีความสูงกว่าพันธุ์พ่อ ลักษณะ ทรงพุ่มแผ่กว้าง ผลผลิตสูง และ มีความเผ็ดมากกว่าพันธุ์เดิม ทั้งสองชนิด
และเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่นิ่ง ทีมวิจัยจึงได้นำพันธุ์ลูกผสมดังกล่าวมาทำการคัดเลือกบันทึกประวัติ (pedigree selection) จำนวน 6 รอบ กระทั่งได้ต้นที่มีความแข็งแรง ทรงพุ่มกว้างประมาณ 90-100 ซม.สูงประมาณ 120-140 ซม. และเมล็ดมีสีเขียวเข้มคล้ายพริกจินดานิล มีความทนทานต่อโรคแมลง อีกทั้งผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 3,000 กก./ไร่ ซึ่งดกกว่าต้นพันธุ์พ่อ-แม่

สำหรับเกษตรกรผู้สนใจสามารถแวะชม เลือกซื้อพริกขี้หนูหอมขาว มข.และพืชพันธุ์อื่นๆ สินค้าราคาถูกมากมายหลายชนิดได้ที่งาน “วันคล้ายวันสถาปนา  วช.ครบรอบ 50 ปี” ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ บางเขน ซึ่งจัดตั้งแต่วันที่ 28-30 ตุลาคม 52 นี้.

เพ็ญพิชญา เตียว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: