ผลสำรวจ ชี้เกษตรกรไทย มีความสุขปานกลาง

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

14 ตุลาคม 2552, 16:45 น.
ผลสำรวจ ชี้เกษตรกรไทย มีความสุขปานกลาง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vavmoaqjb3k75xao0gyho8tc91iswovzfmzdju

ขณะที่ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต้องปรับปรุง การศึกษาต้องแก้ไข โดยรายได้ต่อครัวเรือนลดลง มีหนี้มากขึ้น แต่สุขภาพอนามัยพัฒนาดีมาก…

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรปี 2552 เพื่อวัดระดับความผาสุกของเกษตรกร จากองค์ประกอบ 5 ด้าน รวม 16 ตัวชี้วัด พบว่า ในปี 2552 ค่าดัชนีความผาสุกของเกษตรกรมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 79.59 ซึ่งจัดอยู่ในระดับการพัฒนาปานกลาง โดยค่าดัชนีเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีค่าร้อยละ 78.75 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.84 อย่างไรก็ตามผลของการพัฒนาในแต่ละด้านพบว่ายังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากค่าดัชนีด้านสุขอนามัยและด้านสังคมอยู่ในระดับดีมาก แต่ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ส่วนด้านการศึกษา อยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข

ด้าน นางสุภาพร พิมลลิขิต รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวถึงรายละเอียดของผลการศึกษาว่า ในด้านเศรษฐกิจ ค่าดัชนีอยู่ในระดับร้อยละ 67.63 ลดลงจากปี 2551 ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่จะต้องปรับปรุง ซึ่งตัวชี้วัดสำคัญที่มีค่าดัชนีต่ำ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือนลดลง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดตกต่ำกว่าปี 2551 และสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนซึ่งในปีนี้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ด้านสุขอนามัย มีค่าดัชนีระดับร้อยละ 98.11 ถือว่าจัดอยู่ในระดับการพัฒนาดีมาก เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านคุณภาพอาหาร ส่งเสริมการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น และมีที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: