ปลูกฝังอาชีพเกษตรเขตสปก. ใช้วิถีชีวิตพึ่งตนเอง พออยู่ พอกิน

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

9 กันยายน 2552, 05:00 น.
ปลูกฝังอาชีพเกษตรเขตสปก. ใช้วิถีชีวิตพึ่งตนเอง พออยู่ พอกิน – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

ส.ป.ก. จับมือ สอศ. จัดโครงการบ่มเพาะเกษตรกร อนาคตในเขตปฏิรูปฯ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตร และ สร้างอาชีพในรูปแบบนิคม เพื่อพึ่งตนเอง  …

ปัจจุบันหลายคน มุ่งหน้าสู่เส้นทาง “เกษตรกร” โดยมีความหวังว่า อาชีพนี้จะมีความมั่นคง แต่องค์ประกอบไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการขาดที่ทำกิน ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงจัดสรรพื้นที่รองรับเกษตรกร และนักศึกษาจบใหม่

นายเฉลิมพร   พิรุณสาร   เลขาธิการ   ส.ป.ก.  เผยว่า นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปลวกแดง เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำโครงการบ่มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฏิรูปฯ รับผู้สำเร็จการศึกษาด้านการเกษตรจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน  แล้วให้นักศึกษาที่จบมาเป็นผู้นำให้แก่เกษตรกรด้านองค์ความรู้ การใช้ เทคโนโลยีการเกษตร ควบคู่กับการสร้างอาชีพในรูปแบบนิคมหรือการรวมตัวที่มุ่งเน้นพึ่งพาตนเอง

พรรัตน์  แซ่โก๊ว.

นางสาวพรรัตน์ แซ่โก๊ว เกษตรกรหมู่ 2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นหนึ่งในเกษตรกรโครงการนักศึกษาบ่มเพาะ บอกว่า หลังเรียนจบเป็นครูอัตราจ้างสอนหนังสืออยู่ช่วงหนึ่ง พอทราบข่าวว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเปิดโครงการดังกล่าว  จึงสมัครเข้ามา ผ่านการคัดเลือกจึงไปอบรมที่วิทยาลัยเกษตรสุพรรณบุรี 7 วัน แล้วเข้าอยู่ในพื้นที่ทำกินเมื่อปี 51 มี อาจารย์วีระพล ถนอมจิต จากวิทยาลัยเกษตรชลบุรี เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ

…เราต้องวางแผนบริหารจัดการเองทั้งหมด ให้สามารถ “เลี้ยงตัวเองรอด” ช่วง 3 เดือน จะมีเบี้ยเลี้ยงให้เดือนละ 4,500 บาท ภายในพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ แรกๆนั้น มีสภาพเหมือนป่าเปิดใหม่ หญ้ากอขึ้นเต็มไปหมด จึงต้องฉีดยากำจัดวัชพืชจากนั้นไถ สภาพดินที่มีลักษณะทรายปนดินเหนียวแทบไม่มีอินทรียวัตถุ ถ้าฝนตกปริมาณมากจะเละ แต่หากแล้งนานดินจะแข็ง จึงต้องใช้ขี้ไก่ แกลบบำรุงปรับสภาพดิน ส่วนปุ๋ยเคมีจะใช้เพียงครั้งเดียว

หลังปลูกพืชต้องเอาน้ำใส่ถังหิ้วมารดต้นไม้ แม้ ไม่ตายแต่การเจริญเติบโตก็ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงเอางบสนับสนุนปัจจัยการผลิต 5,000 บาท จัดซื้อท่อเพื่อวางระบบน้ำ ส่วนการเพาะปลูก แบ่งเป็นที่ทำกิน 3 ไร่ ปลูกสับปะรด 2 ไร่ ชะอม 1 งาน แก้วมังกร 1 งาน ฝรั่ง 2 งาน และเป็นที่อยู่อาศัย 1 ไร่

ถุงเชื้อราฯที่ได้จากข้าวโพด.

พรรัตน์ บอกว่า การปลูกพืชอายุยาวต้องใช้เวลามาก จึงต้อง จัดสรรแบ่งส่วนปลูกพืชอายุสั้น ปลูกพืชล้มลุกพืชไร่สลับกัน ให้มีเงินเข้าทุกวัน สำหรับสับปะรดที่ปลูกจะเป็นพันธุ์ปัตตาเวีย ต้องระวังเรื่องโรคเหี่ยวกับเน่าเละ ส่วนแมลงศัตรูพืชและเพลี้ยแป้ง มดคันไฟ มีบางครั้ง การแก้ปัญหาจะเอาเชื้อรา “บิวลเวอเรีย ไตรโคเดอร์มา” ที่ได้จากข้าวโพด ซึ่งไปอบรมกรรมวิธีการผลิตที่ศูนย์บริหารศัตรูพืชชลบุรี มาผสมน้ำฉีดพ่นเช้า-เย็น กำจัดแมลงและเพลี้ยต่างๆ หากมีการระบาดมากให้ฉีดทุกๆ 3 วัน ส่วนผลผลิตที่เก็บขายในขณะนี้ จะมีทุกวันซึ่งรายได้เฉลี่ย 7,000-8,000 บาท/เดือน

และอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีสับปะรดออกขาย คิดว่าจะมีรายได้ ประมาณแสนกว่าบาท กับรายได้ที่เข้ามาในขณะนี้อยู่ได้เพราะเราไม่ ฟุ้งเฟ้อ มีชีวิตแบบพออยู่พอกิน เพียงเท่านี้ก็อยู่ได้ในสายป่านเกษตรกรของเมืองไทย ใครที่สนใจสอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-6525-1869.

เพ็ญพิชญา เตียว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: