ก.เกษตรฯ จัดงบปี 53 ปรับโครงสร้างภาคเกษตร

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

ก.เกษตรฯ จัดงบปี 53 ปรับโครงสร้างภาคเกษตร – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

29 ตุลาคม 2552, 15:45 น.

bkqkpjhbmggyxc7vavmoaqjb3k75xao0gyho8tc91iswovzfmzdju

หลังจากกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดสรรงบ 3,972 ล้านบาท เพื่อดำเนินแผนงาน ตามนโยบายของรัฐบาลใน 15 กิจกรรมหลัก…

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2553 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3,972 ล้านบาท เพื่อดำเนินแผนงานปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย 15 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน 500 ตำบล ในพื้นที่ 45 ลุ่มน้ำสาขาวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต 179 โครงการ สร้างนิคมการเกษตร 7 แห่ง บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 650,000 ราย สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61,000 ไร่ การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน 78,000 ราย ตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 800 แห่ง

ด้าน นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ยังมีกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน 126,800 ไร่ ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 2 ระบบ ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 811,500 ไร่ การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 31,300 ไร่ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 12 ล้านไร่ เป้าหมาย 600,000 ราย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 232 แห่ง และการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 18,235 บ่อ ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดที่กรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตรให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 650,000 ราย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: