กรมประมง จะออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

20 ตุลาคม 2552, 14:25 น.
กรมประมง จะออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vavmoaqjb3k75xao0gyho8tc91iswovzfmzdju

ด้วยการขึ้นทะเบียนเรือประมงไทย และการออกใบอาชญาบัตรการทำประมง ป้องกันการกีดกันการนำเข้าของต่างประเทศ…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการการกีดกันการนำเข้าภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ด้วยการการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย และการออกใบรับรองสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งไทยมีมาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ด้วยการขึ้นทะเบียนเรือประมงไทย และการออกใบอาชญาบัตรการทำประมง ส่วนการออกใบรับรองวัตถุดิบสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ ไทยได้แจ้งสหภาพยุโรปประสานกับประเทศคู่ค้าของไทยในการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ เพื่อประกอบการส่งสินค้าประมงมายังไทยด้วย  เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในการนำเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ำของผู้ประกอบการไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: