เร่งมือรับโลกวิกฤติ พัฒนาพืชอาหาร-พลังงาน

Published กุมภาพันธ์ 17, 2010 by SoClaimon

30 กรกฎาคม 2552, 06:00 น.
เร่งมือรับโลกวิกฤติ พัฒนาพืชอาหาร-พลังงาน – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

นายอภิชาติ จงสกุล

เร่งจัดทำร่างความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการพัฒนาพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างยั่งยืน เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี….

นายอภิชาติ จงสกุล โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องอาหารและพลังงานเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติอาหารและพลังงานโลกว่า สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาแนวทางพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคตควบคู่กับความมั่นคงทางด้านอาหาร จึงได้ศึกษาและจัดทำร่างความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการพัฒนาพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างยั่งยืน เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมจึงมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 1 ชุด ประกอบด้วยผู้แทนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน ซึ่งคณะอนุกรรมการจะมีหน้าที่จัดทำร่างยุทธศาสตร์พลังงาน แนวทางและมาตรการเกี่ยวกับพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยนำข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และเสนอคณะรัฐมนตรี.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: