เพิ่มศักยภาพถั่วเขียว สร้างพันธุ์ต้านด้วงเจาะเมล็ด

Published กุมภาพันธ์ 17, 2010 by SoClaimon

7 กันยายน 2552, 05:00 น.
เพิ่มศักยภาพถั่วเขียว สร้างพันธุ์ต้านด้วงเจาะเมล็ด – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงพันธุ์เมล็ดถั่วเขียว ให้มีความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ด คาดใช้เวลาอีก 2- 3 ปี ก่อนแจกจ่ายเกษตรกร …

หลังนำ “เมล็ดถั่วเขียว” เก็บไว้ในโรงเรือนไม่นาน จะพบว่ามี “ด้วง” เข้าไปเจาะเมล็ดสร้างความเสียหาย กระทั่งไม่สามารถนำมาบริโภค ขายหรือปลูกได้ ส่งผลให้บางครั้งเกษตรกรต้องแก้ ปัญหาโดยการอบหรือรมด้วยสารเคมี เป็นการยุ่งยากทำให้มีต้นทุนสูง อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

ฉะนี้…ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยของภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงทำการ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ให้เกิดการต้านทาน  โดยใช้พันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ การค้าที่เกษตรกรนิยมปลูก คือ พันธุ์กำแพงแสน 1 ให้มีความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ด และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ทุนอุดหนุน

ศ.ดร.พีระศักดิ์ บอกว่า ด้วงเจาะเมล็ดที่พบทั่วไปในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ ด้วงถั่วเขียว (Callosobruchus muculatus) และ ด้วงถั่วเหลือง (Callosobruchus chinensis) ตัวเต็มวัยจะวางไข่ลงบนฝักถั่วเขียวที่อยู่ในระยะใกล้สุก หลังจากนั้นตัวอ่อนจะออกมาจากไข่แล้วเจาะผ่านเปลือกฝักเข้าไปในเมล็ด ประมาณ 3-4 สัปดาห์ จะพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยและกินส่วนของเนื้อเมล็ดเป็นอาหาร

หลังเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลิตผลแล้วนำมาเก็บรักษาไว้ เพียงไม่นานด้วงที่อยู่ภายในเมล็ด จะเจาะออกผสมพันธุ์และเข้าทำลายเมล็ดถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยวไว้ทันที วิธีแก้ที่ดีสุดก็คือ การใช้พันธุ์ต้านทาน แต่ ปัญหาก็คือ ถั่วเขียวพันธุ์การค้าและพันธุ์ พื้นเมืองที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยล้วนแต่ อ่อนแอต่อด้วงเจาะเมล็ดทั้งสิ้น

…ทางคณะวิจัยจึงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวนกว่า 800 พันธุ์ มาทดสอบการเข้าทำลายของด้วงทั้งสองชนิด ในห้องปฏิบัติการ แล้วคัดเลือกจน ได้พันธุ์ที่ต้านทานด้วงทั้ง 2 ชนิด จำนวน 4 พันธุ์ แต่วิธีการคัดเลือกที่ใช้มีข้อจำกัด อาทิ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานอีก ทั้งใช้เวลานาน

ทีมวิจัยจึงนำเครื่องหมาย โมเลกุล (molecular marker หรือ DNA marker) มาช่วยคัดเลือก โดยเฉพาะเครื่องหมาย โมเลกุลแบบเอสเอสอาร์ จากผลจากการวิจัยพบ 1 เครื่องหมาย คือ GBssrMB87 ที่เชื่อมโยงอยู่กับยีนควบคุมความต้านทาน  สามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ ต้านทานได้

จากนั้นทำการสร้างประชากรจากคู่ผสมระหว่างพันธุ์ กำแพงแสน 1 กับ พันธุ์ V2709 ได้สายพันธุ์ผสมกลับ 4 ครั้ง ชั่วที่ 3 จำนวน 5 สายพันธุ์ ซึ่งมีความต้านทานต่อด้วงทั้งสองชนิดอย่างสมบูรณ์ สามารถทำการผสมกลับอีก 1-2 ครั้ง

แล้วทำการคัดเลือกพันธุ์ต้านทาน โดยเครื่อง หมายโมเลกุลร่วมกับการปลูกทดสอบผลผลิต จน กระทั่งได้ถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 1 (ปรับปรุงพันธุ์) ที่มีความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ด คาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์อีก 2-3 ปี จะสามารถแจกจ่ายพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรได้

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3428-1267 ในวันและเวลาราชการ.

เพ็ญพิชญา เตียว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: