เกษตรฯ น้อมรับพระราชดำรัสราชินีแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

Published กุมภาพันธ์ 17, 2010 by SoClaimon

14 สิงหาคม 2552, 16:04 น.
เกษตรฯ น้อมรับพระราชดำรัสราชินีแก้ปัญหาดินเปรี้ยว – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน เร่งแก้ปัญหาดินเปรี้ยวทั่วประเทศพร้อมให้หมอดินอาสาช่วยถ่ายทอดความรู้อีกแรง…

วันนี้ (14 ส.ค.) นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยปัญหาดินเปรี้ยวที่ทำให้เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงปลาไม่ได้ผลว่า เรื่องดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้น้อมรับพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งดำเนินการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศตามหลักวิชาการ และให้หมอดินอาสาซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว โดยการใช้น้ำในการชะล้างดินเปรี้ยว ถ้าอยู่ในเขตชลประทาน และควบคุมระดับน้ำให้อยู่เหนือระดับชั้นไพไรท์  (ชั้นที่จะทำให้เกิดดินเปรี้ยวเมื่อทำปฏิกิริยากับอากาศ)

ส่วนในเขตน้ำฝนใช้วัสดุปูน   เช่น ปูนมาร์ล หินปูนฝุ่นหว่านแล้วไถกลบ ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ประมาณ 5.5 ล้านไร่ กระจายในภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้   ดินเปรี้ยวจัดมีปัญหาธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงไว้ในดินทำให้พืชไม่สามารถดูดไปใช้ได้  จึงทำให้ผลผลิตข้าวต่ำมาก ข้าวได้ผลผลิตเพียง 5-10 ถัง/ไร่ ดังนั้นการปลูกไม้ผล พืชผัก ในดินเปรี้ยวจัด จำเป็นต้องมีการจัดการดินเป็นพิเศษ ซึ่งหมอดินอาสาพร้อมจะให้คำแนะนำกับเกษตรกร

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงดินในพื้นที่พรุ โดยดำเนินโครงการพระราชดำริ ที่เรียกว่า โครงการแกล้งดินิ มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยดำเนินการสนองพระราชดำริในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดินกรดกำมะถัน โดยทำให้ดินเป็นกรดจัดจนพืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ จากนั้นจึงหาวิธีปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ โดยการใช้วัสดุปูน ใช้น้ำชะล้าง หรือใช้น้ำชะล้างควบคู่กับการใช้ปูน เป็นต้นทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการแกล้งดินที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการค้นคว้าหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยวจัด จนสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตสูงถึง   60-80  ถัง/ไร่  รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมไร่ละ  1,500-2,000   บาท และได้ขยายผลการดำเนินงานไปสู่พื้นที่ดินเปรี้ยวอื่น ๆ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาคใต้ และจังหวัดนครนายกในภาคกลาง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: