นำICTสู่ฐานข้อมูล เพิ่มศักยภาพสื่อสารภาคเกษตร

Published กุมภาพันธ์ 17, 2010 by SoClaimon

27 สิงหาคม 2552, 05:15 น.
นำICTสู่ฐานข้อมูล เพิ่มศักยภาพสื่อสารภาคเกษตร – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

โดยแผนแม่บท ICT ฉบับใหม่จะมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน…

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กล่าวภาย หลังเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่สิ้นสุดลง โดยแผนแม่บท ICT ฉบับใหม่จะมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

“ข้อมูลจะประกอบด้วย การตรวจราชการ การเกษตรต่างประเทศ ข้อมูลน้ำฝนน้ำท่า การเตือนภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการร้องเรียนร้องทุกข์และช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันทั้งในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้อมูลสารสนเทศ ต้องสามารถแลกเปลี่ยนและให้บริการเพื่อใช้งานร่วมกันได้ภายใต้มาตรฐานระดับสากลอย่างปลอดภัยและดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์”

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT อย่างเป็นระบบ ทั้งบุคลากรด้านเทคนิคให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันทั้งในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: