คุมเข้มเขตการค้าเสรี มุ่ง ชา กาแฟ พริกไทย ลำไยแห้ง

Published กุมภาพันธ์ 17, 2010 by SoClaimon

3 กันยายน 2552, 05:00 น.
คุมเข้มเขตการค้าเสรี มุ่ง ชา กาแฟ พริกไทย ลำไยแห้ง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

เข้มงวดแหล่งสินค้า เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้า บรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาต่อไป..

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อรองรับผลกระทบการยกเลิกมาตรการโควตาและลดอัตราภาษีในกลุ่มสินค้าเกษตรบางประเภท ตามข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีที่เท่าเทียมกันในเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 53 นั้น กระทรวงเกษตรฯจึงเร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) องค์การอาหารและยา (อย.) กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ เพื่อหามาตรการรองรับผลกระทบการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของเมล็ดกาแฟ กาแฟสำเร็จรูป ชา พริกไทย และลำไยแห้ง ควบคู่กับการประกาศยกเลิกมาตรการโควตาภาษี (TRQ)

ทั้งนี้ ในส่วนของเมล็ดกาแฟซึ่งจัดอยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไหว จะต้องลดอัตราภาษีสุดท้ายลงเหลือร้อยละ  5  และผู้มีสิทธิ์นำเข้าต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศฤดูกาลถัดไปตามปริมาณนำเข้าราคาตลาดโลก หากราคาตกต่ำให้รับซื้อราคาต้นทุนการผลิตบวก 20% ส่วนกาแฟสำเร็จรูปอัตราภาษีจะต้องลดลงเหลือร้อยละ 0 ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้ผลิตในประเทศโดยตรง ดังนั้น จึงกำหนดมาตรฐานด้านอาหาร เข้มงวดแหล่งสินค้า เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้า บรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ซึ่งจะรวมสินค้าชาด้วย ส่วนพริกไทย และลำไยอบแห้ง อัตราภาษีลดลงเหลือร้อยละ 0 เช่นเดียวกัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: