คนไทยหัวใจสีเขียว เครือข่ายรักษ์ป่า-รักษ์น้ำ

Published กุมภาพันธ์ 17, 2010 by SoClaimon

13 สิงหาคม 2552, 05:00 น.
คนไทยหัวใจสีเขียว เครือข่ายรักษ์ป่า-รักษ์น้ำ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

ให้ความสำคัญกับประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์การปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้….

นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ เผยว่า นโยบายของนายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้ความสำคัญกับประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์การปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทางกรมฯได้เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายคนไทยหัวใจสีเขียวรักษ์ป่า-รักษ์น้ำ” ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อเป็นกลไกภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมป่าไม้เผยอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายชุมชนต้นแบบ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาวิกฤติภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อน และทราบถึงความสมดุลทางระบบนิเวศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการการอบรมให้กับผู้นำชุมชนต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 150 คน โดยนำผู้นำชุมชนและเครือข่ายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการบุกรุกป่าและต้องเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่สำคัญเป็นการนำร่อง.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: