กรมตรวจ สร้างต้นกล้าอาชีพ ยึดปรัชญาศก.พอเพียง

Published กุมภาพันธ์ 17, 2010 by SoClaimon

6 สิงหาคม 2552, 05:31 น.
กรมตรวจ สร้างต้นกล้าอาชีพ ยึดปรัชญาศก.พอเพียง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

ภาวะเศรษฐกิจผันผวน แรงงานจากชุมชนเมือง หันไปพึ่งพาสถาบันเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ 5 จว.ใต้  หันไปลงทุนพลิกฟื้นธุรกิจด้านการเกษตรมากขึ้น สถาบันเกษตรกร 400 แห่ง นำทุนมาใช้ประกอบอาชีพเฉลี่ยมากถึง 60 %…

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนส่งผลให้แรงงานจากชุมชนเมือง หันไปพึ่งพาสถาบันเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัจจุบันพบว่า มีการหันไปลงทุนพลิกฟื้นธุรกิจด้านการเกษตรมากขึ้น ส่งผลให้สถาบันเกษตรกรทั้ง 400 แห่ง นำทุนมาใช้ประกอบอาชีพเฉลี่ยมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ในการใช้รวบรวมผลผลิตภาคการเกษตรแทนการกู้ยืมทุนจากภายนอก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความ เชื่อมั่นกลไกสถาบันฯ ด้านการบริหารทุน การดำเนินธุรกิจ การออมได้อย่างแท้จริง จึงมุ่งพัฒนาระบบควบคุมภายในตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มให้เกิดความน่าเชื่อถือ ที่ต้องอาศัยภาคประชาชนและพนักงานบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งพบว่าขณะนี้ยังขาดแคลน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการสร้างต้นกล้าอาชีพจากผู้จบใหม่ที่มีอยู่ในชุมชนขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบว่าสหกรณ์หลายแห่งไม่มีวิธีคิดด้านการบริหารระบบควบคุมภายใน  และเพื่อให้การจัดการทุนมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น กรมจึงจัดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจที่ใช้กลไกทางบัญชีเข้ามามีส่วนร่วมควบคู่  ในปีนี้จะมุ่งนำร่องสร้างสหกรณ์ จำนวน 1,600 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นต้นแบบเครือข่ายการพัฒนาระบบ พร้อมทั้งยึดสถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการให้บริการ เชื่อมโยงเครือข่ายพืชพลังงานเขตชุมชน อันเป็นการช่วยกระจายโอกาสการซื้อขายผลิตผลทางการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรแต่ละชุมชนมีรายได้ ควบคู่กับการดูแลวินัยการเงิน ไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง คาดว่าแนวทางการจัดการดังกล่าวจะช่วยทำให้เศรษฐกิจภายในพื้นที่เกิดความเข้มแข็งได้อย่างแน่นอนภายในระยะเวลา 3 ปี

“วันนี้ถ้าหากเริ่มต้นพัฒนาที่ฐานสหกรณ์ ทุนชุมชน ก็จะสามารถบริหารเศรษฐกิจภายในพื้นที่ ให้เกิดการขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ หากพัฒนาระบบควบคุมภายในให้เกิดการเชื่อถือยอมรับ จะทำให้สถาบันเกษตรกรเติบโต โอกาสที่จะสร้างระบบตลาด ให้เกิดการลงทุนก็จะตามมาอย่างแน่นอน” นายอนันต์กล่าว.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: