ประมงใช้บันได3ขั้น เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

Published กุมภาพันธ์ 12, 2010 by SoClaimon

ประมงใช้บันได3ขั้น เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

กรมประมงสั่งวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศ แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เตรียมรับมือ หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น..

นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองอธิบดีกรมประมง เผยว่า ในช่วงกลางเดือน ก.พ. จนถึงกลางเดือน พ.ค. จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนทิศทางลม ส่งผลให้สภาวะอากาศทั่วประเทศร้อนอบอ้าว ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ทุก 3 เดือน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงที

กรมประมงได้เตรียมการรับสถานการณ์ โดยจะมีการแจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้ทราบถึงช่วงระยะเวลาที่อาจเกิดขึ้น วางแผนหาวิธีการป้องกัน ดูแล และแก้ไข หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแนะนำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรควบคุมการใช้น้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกันการรั่วซึม หรือจัดทำร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรจัดเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม และจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคก่อน เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ พร้อมลดการให้อาหารสัตว์น้ำลง ควรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง

นายสุรจิตต์ เผยอีกว่า กรมได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้เตรียมรับสถานการณ์ หากเกิดผลกระทบทางด้านประมง ก็ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังเกิดภัยแล้งจะดำเนินการใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้ทันที ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกรมประมง ก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง โทรศัพท์ 0-2558-0218 หรือ E-mail phithan_n @hotmail.com

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: