รัฐมุ่งเฟ้นหนุนผลิตปุ๋ยคุณภาพดี4 หน่วยงานกษ.ประสานความร่วมมือ

Published กุมภาพันธ์ 11, 2010 by SoClaimon

รัฐมุ่งเฟ้นหนุนผลิตปุ๋ยคุณภาพดี4 หน่วยงานกษ.ประสานความร่วมมือ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน 3 ก.พ. 2553 05:00

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/edu/62565

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

การร่วมลงนาม 4 หน่วยงาน.

ปัญหา การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในประเทศไทย ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเคมีเป็นจำนวนมากในการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพาะปลูกพืช…

…ในปี 2551 ที่ผ่านมา บ้านเรานำเข้าปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นถึง 4.03 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 79,743 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อราคาปุ๋ยแพงขึ้น นั่นก็คือ…การเพิ่มต้นทุนการผลิต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และ บริษัท ห้องปฏิบัติ การกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำ “โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยที่ได้คุณภาพมาตรฐานในสถาบันเกษตรกร” ขึ้น

…นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า เมื่อไม่นานมานี้โครงการฯได้ดำเนินไปถึงขั้นตอน การลงนามความร่วมมือกันทั้ง 4 หน่วยงาน ในการสนับสนุนให้ กลุ่มสหกรณ์ และ สมาชิกเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยประเภทอื่นๆ เช่น ชีวภาพ และ เคมี ซึ่งผลิตขึ้นมาจาก สถาบันเกษตรกร

****************ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

“กรมฯได้นำเงินจาก กองทุนพัฒนาสหกรณ์ มาตั้งไว้ที่ส่วนกลาง จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อให้…สหกรณ์ที่มีศักยภาพกู้ยืม ในการจัดตั้งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 200 สหกรณ์ สหกรณ์ละ 1,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่า ก่อสร้างโรงงาน 500,000 บาท และ เงินทุนหมุนเวียนอีก 500,000 บาท ในระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 52-กันยายน 53” นายฉกรรจ์ กล่าวและว่า…

…เป้าหมายที่วางไว้ต้องการให้ สหกรณ์ หรือต้องการ กลุ่มเกษตรกรที่มีธุรกิจในการจำหน่ายปุ๋ย จำนวน 1,343 สหกรณ์ ปริมาณ ธุรกิจ 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ประมาณ 30% คือ 2,100 ล้านบาท สามารถมีช่องทางใช้บริการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย ซึ่งสหกรณ์จังหวัดจะประสานงานในการจัดส่งตัวอย่างปุ๋ย โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้กำกับประสานกับหน่วยงานต่างๆ จัดประชุมชี้แจงข้าราชการจำนวน 200 คน ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด คือ สถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 เข้าสู่ระบบการตรวจสอบ
สำหรับการเข้าไปสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยนั้น กรมฯจะประสานงานกับ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนด โดยให้ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา เข้าไปทำการเก็บตัวอย่างปุ๋ยแล้วจัดส่งให้กับ Central Lab โดยกรมฯจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในครั้งแรก

โดยมีเจ้าหน้าที่ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำหน้าที่สุ่มตัวอย่างปุ๋ยได้ทุกแห่ง…ในฐานะ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย โดยได้รับมอบอำนาจจาก กรมวิชาการเกษตร และเมื่อการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นและมีผลการตรวจสอบรับรองว่า…ปัจจัยการผลิตจากแหล่งใดได้มาตรฐาน และปัจจัยการผลิตจากแหล่งใดไม่ได้มาตรฐานแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์ จะสามารถออกคำสั่งกำหนดเงื่อนไขในการซื้อปัจจัยการผลิตว่า…สมควรซื้อหรือไม่ ควรซื้อจากแหล่งใดได้หรือไม่!?!…อย่างไร…!!!

“ทั้งหมดทั้งปวงของโครงการนี้…เพื่อต้องการให้เกษตรกรมีหลักประกันในการประกอบอาชีพ สามารถ ซื้อปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีราคาถูก…เป็นการเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มรายได้ และ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น…

…ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจน และ ตรงกับเป้าหมาย” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวทิ้งท้ายอย่างนั้น.

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: