รมว.เกษตรฯ ผ่านยุทธศาสตร์สัปปะรด

Published กุมภาพันธ์ 11, 2010 by SoClaimon

รมว.เกษตรฯ ผ่านยุทธศาสตร์สัปปะรด – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

โดย 5 ก.พ. 2553 13:00

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/edu/63240

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

ไทยรักษาความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการผลิต การส่งออกสับปะรด และผลิตภัณฑ์สับปะรดที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน…

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์สับปะรดแห่งชาติ ปี 2553-2557 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยรักษาความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการผลิต การส่งออกสับปะรด และผลิตภัณฑ์สับปะรดที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ ร้อยละ 35-40 โดยวางเป้าหมายรวม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต จะรักษาระดับพื้นที่ให้ผลผลิตสับปะรดในเขตเศรษฐกิจไม่ให้เกิน 6 แสนไร่ต่อปี เพิ่มผลผลิตจาก 3.9 ตันต่อไร่ ในปี 2551 เป็น 6 ตัน ในปี 2557

รมว.กระทรวงเกษตรฯ ยังเตรียมเสนอร่างยุทธศาสตร์สับปะรดปี 2553-2557 เข้า ครม. วางเป้ารักษาอันดับหนึ่งผลิต-ส่งออกสับปะรดของโลก ผลักดันการบริโภคในประเทศเพิ่มเป็น 600,000 ตัน ควบคู่เพิ่มยอดส่งออก 110 ล้านบาท ภายในปี 2557 นอกจากนี้ ยังได้วางยุทธศาสตร์และมาตรการดำเนินงาน รวม 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปรับปรุงเนื้อหาหรือข้อความบางส่วนตามข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการการยกร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว และนำเสนอที่ประชุม ครม.ต่อไป.

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: