ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Posts Tagged ‘การพังทลายของดิน

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001665&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สันทัด โรจนสุนทร; เกษม จันทร์แก้ว; พิสิษฐ์ อิ่มเอิบ
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของหินปูนและหินดินดานต่อสมรรถภาพการพังทะลายของดินที่ดอยอ่างขาง เชียงใหม่
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 32
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LIMESTONE, SHALE SOILS, EROSION, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: หินปูน, หินดินดาน, การพังทลายของดิน, ความคงทน, จ.เชียงใหม่, ดอยอ่างขาง
หมายเลข: 001665 KC1601032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน


  • Arlene: I was thinking about if you have a linkedin page. Cheers for the astonishing blog post.
  • Lou: Heya, this really is such an incredible topic to learn about.
  • Anti Aging: What's up, just wanted to mention, I enjoyed this article. It was funny. Keep on posting!

หมวดหมู่