ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

กรมการข้าว..จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ – เกษตรทั่วไทย สิงหาคม 25, 2012

http://www.dailynews.co.th/agriculture/149281

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 00:00 น.

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย โดยทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความผาสุกแก่ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ถือเป็นปีมหามงคลที่คนไทยทั่วประเทศต่างมีความปีติยินดียิ่งและพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยเฉพาะในกิจการด้านข้าวของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประทานในพิธีแม่โพสพคืนนา ณ จังหวัดอ่างทอง เมื่อปี 2552 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการกรมการข้าว หรือทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาในพื้นที่ต่าง ๆ ยังความปลื้มปีติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวนาทั้งแผ่นดินตลอดจนข้าราชการกรมการข้าวยิ่งนัก

…ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมการข้าวจึงได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” ระหว่าง 15-19 สิงหาคมนี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร…

โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมการข้าว แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1. การจัดงานวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวของข้าวกับวิถีชีวิตชาวนาไทยจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ กิจกรรมที่ 2. นิทรรศการความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองของไทย ซึ่งกรมฯ จะคัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีคุณลักษณะเด่นและเป็นที่นิยม และเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองพันธุ์มาจัดแสดง โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่พระองค์ทรงโปรด และทรงรับสั่งให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันข้าวพันธุ์ดังกล่าวมีการปลูกแพร่หลายมากขึ้นและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ส่งผลให้ชาวนามีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองได้ตามพระราชประสงค์

…และ กิจกรรมที่ 3. จัดทำแปลงนาที่มีความหลากหลายของพันธุ์ข้าว ระยะปลูกข้าวตั้งแต่แตกกอจนถึงเก็บเกี่ยว รวมถึงการทำระบบนิเวศวิศวกรรม เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติและช่วยให้ระบบนิเวศในแปลงนาดีขึ้นมานำเสนอเป็นแนวทาง พร้อมกันนี้ ยังมีการนำอุปกรณ์การทำนาพื้นบ้านมาจัดแสดง ควบคู่กับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยรถโมบายยูนิต ที่มีความพร้อมในการบริการชาวนาได้อย่างครบวงจร ที่สำคัญกรมการข้าวได้จัดเตรียมแปลงนาไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสปลูกข้าวด้วยมือของตัวเองโดยวิธีโยนกล้า

…ขอเชิญชวนชาวนาตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เข้ามาร่วมงาน เพื่อร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างวันที่  15-19 สิงหาคม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.

 

กรมข้าวตั้ง ‘มิสเตอร์ ไรซ์ ‘ ส่ง’ ข้าวลืมผัว’ โกอินเตอร์ พฤษภาคม 2, 2012

http://www.thairath.co.th/content/eco/257104

1 พฤษภาคม 2555, 18:40 น.

Pic_257104

กรมการข้าววางยุทธศาสตร์เจาะตลาดข้าวอาเซียน ตั้ง ”มิสเตอร์ ไรซ์” ผลิตนักวิจัยข้าว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุน ปรับปรุงพันธ์ุ “ข้าวลืมผัว”ส่งออกนอก คิดค้นพันธุ์ “ขาวบ้านนา” แก้ปัญหาน้ำท่วม คาดได้ผลผลิตปีหน้า…

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้มีการวางยุทธศาสตร์เรื่องข้าว ด้วยการเตรียมจัดตั้ง “มิสเตอร์ ไรซ์” เพื่อให้เข้าถึงยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศในอาเซียน โดยจะส่งทีมนักวิจัยเข้าไปเจาะเรื่องการผลิตข้าวในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังมีการวางยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักวิจัย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย ได้มีการลงนามข้อตกลงระหว่าง กรมการข้าว สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว

ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 จะเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยปัจจุบันมี “ข้าวลืมผัว” ที่มีการปรับปรุงให้เป็นข้าวสายพันธุ์บริสุทธิ์ จากการวิเคราะห์ในศูนย์วิจัยพบว่ามีคุณค่าสูง ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศ แต่ยังไม่สามารถผลิตได้ทัน สาเหตุมาจากไม่มีเมล็ดพันธุ์ จากราคา 30 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันอยู่ที่ 40 บาทต่อกิโลกรัม เป็นที่สนใจและจับตามองในตลาดข้าวกลุ่มนี้

นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ “ขาวบ้านนา” ที่จะตอบสนองปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะคุณสมบัติสามารถยืดตัวได้ 3-4 เมตร และถือว่าเป็นข้าวขึ้นน้ำนาปรังที่มีผลผลิตสูงสุด ปรับปรุงมาจากพันธุ์เดิมที่ปลูกในพื้นที่ จ.อยุธยา และปราจีนบุรี ได้ผลผลิตประมาณ 200 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ที่ได้ปรับปรุงและรับรองจะผลิตได้ 449 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตจะเป็นที่ต้องการของโรงงานทำเส้นหมี่เพราะหลังแปรรูปได้เส้นหมี่ที่มีคุณภาพ กรมการข้าวได้ให้การรับรองและเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะมีผลผลิตจากข้าวสายพันธุ์นี้ในปีหน้า และยังมีข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้ปรับปรุงพันธุ์เพิ่มเรื่องน้ำท่วม โดยดำเนินการรับรองพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่เดือน เม.ย.

ส่วนในเดือน ส.ค.นี้ กรมการข้าวจะเข้าร่วมงาน “ISRMAX Asia 2012” ซึ่งเป็นงานระดับชาติเกี่ยวกับข้าวโดยเฉพาะ มาจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เมืองไทยเป็นครั้งแรก ถือเป็นโอกาสดีที่กรมการข้าวได้เข้าร่วมงานนี้ จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่จะได้รับความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เชื่อว่าจะมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่คิดค้นขึ้นนำมาแสดงภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐบาล หรือเกษตรกร จะได้ประโยชน์จากงานนี้อย่างแน่นอน”

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
  • 1 พฤษภาคม 2555, 18:40 น.
 

พันธุ์ข้าวใหม่ของกรมการข้าว ก.ข.1 ก.ข.2 ก.ข.3 มีนาคม 22, 2012

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000915&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วรวิทย์ พาณิชพัฒน์; แจ๊กสัน, เบนอาร์
ชื่อเรื่อง: พันธุ์ข้าวใหม่ของกรมการข้าว ก.ข.1 ก.ข.2 ก.ข.3
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 61-62
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VARIETIES, VARIETY TRIALS, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, พันธุ์ กข.1, พันธุ์ กข.2, พันธุ์ กข.3, การเปรียบเทียบพันธุ์, ผลผลิต, กรมการข้าว
หมายเลข: 000915 KC0901005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
 

นโยบายการวิจัยและผลงานของการวิจัยในส่วนของกรมการข้าว กุมภาพันธ์ 16, 2012

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000483&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

 

ชื่อเรื่อง: นโยบายการวิจัยและผลงานของการวิจัยในส่วนของกรมการข้าว
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 83-89
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: A50-Agricultural research
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
H10-Pests of plants
ดรรชนี-ไทย: กรมการข้าว, การวิจัย, ข้าว, นโยบาย, ผลงานวิจัย, พันธุ์, โรคพืช, แมลงศัตรูพืช, สรีรวิทยา, การเขตกรรม, เครื่องทุ่นแรง
หมายเลข: 000483 KC0501016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง:
 

ชวนเด็กไทยปลูกข้าวปลูกใจฯ สืบสานอาชีพชาวนาให้ยั่งยืน กรกฎาคม 11, 2011

7 กรกฎาคม 2554, 05:15 น.

ชวนเด็กไทยปลูกข้าวปลูกใจฯ สืบสานอาชีพชาวนาให้ยั่งยืน.

Pic_184327

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในสังคมเมือง ซึ่งห่างไกลจากวิถีชีวิตและสังคมชาวนา ได้รับรู้ถึงความยากลำบากในการปลูกข้าว อีกทั้งให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของชาวนา  กรมการข้าวจึงได้จัดโครงการปลูกข้าวปลูกใจ เด็กไทยรักข้าวเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในด้านข้าว พร้อมทั้งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว รวมทั้งการแปรรูปทุกขั้นตอน

รองอธิบดีกรมการข้าวกล่าวต่อว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการทำนา ซึ่งได้กระจายเป้าหมายการดำเนินงานไปในพื้นที่ต่างๆ ในเขตนิคมการปลูกข้าว 8 แห่ง ได้แก่ อุตรดิตถ์ ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด นครปฐม สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 3 แห่ง คือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ อุดรธานี และปัตตานี ทั้งนี้ มุ่งหวังที่จะปลูกฝังความรู้การทำนา สร้างค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนไทยต่อข้าวไทยและการบริโภคข้าวไทย รวมทั้งร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไป.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์
  • 7 กรกฎาคม 2554, 05:15 น.
 

กรมข้าวเตือนระวังเพลี้ยกระโดด หวั่นสร้างความเสียหายเหมือนปีก่อน เมษายน 4, 2011

31 มีนาคม 2554, 05:15 น.

กรมข้าวเตือนระวังเพลี้ยกระโดด หวั่นสร้างความเสียหายเหมือนปีก่อน.

Pic_160073

 

นายประเสริฐ โกศัลวิตร  อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากการเฝ้าติด ตามสถานการณ์ของศูนย์ ปฏิบัติการกรมการข้าว พบว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม  สุพรรณบุรี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  และนครนายก  รวมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง เริ่มมีการระบาดของฝูงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอีกทั้งยังพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวบางแห่ง อาทิ เขตอำเภอ สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ต้นข้าวเป็นโรคใบหงิก

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของเพลี้ยดังกล่าวขยายวงกว้าง  รุนแรงเหมือนในรอบปีที่ผ่านมา  กรมการข้าวขอแนะนำว่า  หากระยะข้าวแตกกอ  อายุไม่เกิน 40 วัน  หากพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  ที่ส่วนใหญ่เป็นชนิดปีกยาว  ให้งดใช้สารเคมีใดๆ  หรือถ้าพบตัวอ่อนแมลงควรใช้สารตามคำแนะนำของกรมการข้าว กรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาในระยะข้าวแตกกอเต็มที่ถึงระยะออกรวงมากกว่า 10 ตัว/ต้น  ควรเร่งระบายน้ำออกจากแปลงให้อยู่ในสภาพดินเปียก  วิธีดังกล่าวช่วยลดจำนวนเพลี้ยกระโดดได้ ส่วนพื้นที่ยังไม่มีการปลูกข้าวให้ชะลอไปก่อน พร้อมทั้งเปลี่ยนพันธุ์ต้านทาน อาทิ กข 31 กข 41 กข 29 พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 1

สำหรับเกษตรกรที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมการข้าวใกล้บ้าน ศูนย์บริการชาวนา 50 แห่งทั่วประเทศ โทร. 0-2561-3220 ในวันและเวลาราชการ.

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเกษตร
  • 31 มีนาคม 2554, 05:15 น.

 

 

ระวังแอบอ้างกรมข้าวขายเมล็ดพันธุ์ ตัดสินใจควรเช็กข้อมูลก่อนซื้อ กุมภาพันธ์ 25, 2011

24 กุมภาพันธ์ 2554, 05:15 น.

ผ่านทางระวังแอบอ้างกรมข้าวขายเมล็ดพันธุ์ ตัดสินใจควรเช็กข้อมูลก่อนซื้อ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_151143

 

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว ทำหนังสือที่มีตรากรมการข้าวถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล ได้โดยใช้หอกระจายข่าวและศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งแจ้งนัดหมายการสั่งจองโดยเกษตรกรจะต้องวางเงินมัดจำค่าเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการซื้อ

อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว กรมการข้าวมีความเป็นห่วงว่า นอกจากเกษตรกรจะถูกหลอกให้ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ใช่ของกรมการข้าวเป็นผู้ผลิตแล้ว ราคาซื้อขายอาจสูงกว่าความเป็นจริง อีกทั้งเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน และกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวมีรูปแบบลอกเลียนแบบกระสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว เกษตรกรควรสังเกตกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ ต้องมีตราสัญลักษณ์ ระบุข้อความว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวผลิตโดยสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้ำหนักสุทธิ 25 กิโลกรัม สำหรับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะซื้อหรือสั่งจองเมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้าน หรือที่โทร. 0-2579-0831 ในวันและเวลาราชการ.

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเกษตร
  • 24 กุมภาพันธ์ 2554, 05:15 น.